Mulig flom og reell ufrihet

"Byggeforbud lammer ti sunnmørskommuner. Departementet mener de skal vente på tsunamien som ingen vet når kommer", forteller Dagbladet i går, og vi siterer videre fra artikkelen:

"Kommunaldepartementet nekter ti kommuner på Sunnmøre å bygge i strandsonen. For en gang, mellom nå og år 3000, vil en fjellside rase ut i Sunnylvsfjorden i Stranda kommune. Når det skjer, vil en 40 meter høy tsunami skylle bort kommunesentre og bygder i Stranda, Stordal og Norddal og gjøre store skader i Sykkylven og Ørskog og flere andre kommuner.

Det bor 20 000 mennesker i disse fjordbygdene. Men det er ikke dem myndighetene bekymrer seg for. Dem har kommunene langt på vei sikret, mener ordførerne. Det er de materielle tapene man ønsker å unngå ved å ikke tillate nybygging. Paradoksalt nok er det nettopp som følge av kunnskapen som kommunene har tilkjempet seg om den overhengende faren, at myndighetene har satt foten ned for nybygging.

Det er lovens bokstav at der man kjenner til en slik fare, bygger man ikke. Det gjør ordførerne på Sunnmøre eitrende forbanna."

Og årsaken er noe underlig: kommunene har installert verdens beste varslingssystem: "På eget initiativ startet kommunene, med Stranda-ordfører Frank Sve i spissen, kartleggingen og dokumentasjonen av hvor farlige de løsnende steinblokkene i Åkneset og Tafjord egentlig er. I årevis og mot flere regjeringer har de kjempet for geologiske undersøkelser, forskningsmidler, samordning av kompetanse. Til slutt fikk de gehør. Avansert rasovervåkning, et eget beredskapssenter og tyfonalarmer er i dag på plass for landets mest truende fjell. Skjer det uvanlige bevegelser i fjellet, vil alarmene gå, over tyfonanleggene og ut til alle mobiltelefoner som befinner seg i området, og evakueringen vil starte.

Det blir ingen scener der folk løper fra tsunamien, lover Frank Sve. Han mener at han bor ved Norges tryggeste fjord".

Så kommunene installerte et godt varslingssystem – det er derfor man med enviss sannsynlighet kan si at det vil komme et ras og en påfølgende tsunami i løpet av de neste 1000 år - og resultatet er at staten nekter dem å bygge ut kommunene.

Vel, slik er det i sosialdemokratiet. Der skal staten passe på alt og alle, og da må friheten reduseres. Sosialdemokratiets mangel på frihet og mangel på ansvar hører sammen på sammme måte som kapitalismens frihet og ansvar hører sammen.

I et fritt system ville det ikke vært noen statlige begrensninger på bygging i denne typen muligens farlige områder. Hvis man vil ha en billig tomt, og hvis man vet at den lave prisen er forårsaket av at det muligens kommer et ras i løpet av de neste 1000 år, så er dette en risiko man har all rett til å ta.

Skaffer man seg en eiendom i et slikt området vil nok dette gjenspeiles i den forsikringspremien man må betale, men i et fritt samfunn vil det ikke være noen formelle/lovmessige hindringer for utbygging.

Så i et fritt kapitalistisk system vil det ikke være noen grunn for den type raseri som de som nå ønsker utbygging gir uttrykk for rett og slett fordi myndghetene ikke vil hindre dem i å bygge.