Noe er alvorlig galt

To aktuelle begivenheter viser at noe er alvorlig galt i politiet/rettsapparatet. Men la oss før vi gå inn på dem minne om hva statens og politiets oppgave er: Politiets oppgave er å beskytte oss mot kriminelle. Og dette er statens eneste legitime oppgave i fredstid.

Det finnes noen mennesker som velger å begå kriminelle handlinger - de stjeler, svindler, bedrar, begår innbudd, utøver vold i forskjelige former, etc. Det som er statens oppgave er å uskadeliggjøre disse, statens oppgave er å sørge for at vanlige fredelige mennesker ikke blir utsatt for slikt. Staten skal vha politi og domstoler sørge for at forbrytere ikke kan begå flere forbrytelser. Dette skal skje ved at (dømte) forbrytere settes i fengsel. (Og la oss også ha nevnt at det primære ved straffen er å øve rettferdighet. Andre virkninger av straff - isolasjon, preventive virkninger overfor den dømte og andre - er sekundære.)

I begge de aktuelle begivenhetene har politiet/staten sviktet fullstendig. Den ene saken er langt alvorligere enn den andre, så vi tar den alvorligste først: For et par dager siden ble flere tilfeldige mennnesker som var ute og spaserte i Oslo sentrum angrepet av en person med kniv. Det viste seg raskt at personen, en muslim fra Somalia, hadde vært innblandet i flere titalls lignende episoder tidligere, men han hadde aldri blitt straffet, han har aldri sonet en dom i fengsel. Han har hele tiden gått løs i Oslo. Grunnen er at han ifølge helseapparatet er for syk til å starffes, og for frisk til å få behandling.

Så fordi han faller mellom to stoler får han gå løs slik at han kan terrorisere fredelige mennesker med en stor jaktkniv (en av de som ble overfalt omtalte kniven som en “Rambo-kniv").

TV2-nyhetene opplyste i morges at det finnes flere enn 100 personer med samme diagnose i Oslo: det er altså flere enn 100 “tikkende bomber" (TV2s uttrykk) som går løse i Oslo.

Den andre begivenheten skjedde i går: arresten i Oslo måtte stenge i to timer fordi de som arbeidet der måtte følge to fanger som var blitt syke på sykehus, og i denne perioden kunne arrestren ikke ta imot flere arrestanter.

Vi har ikke ord for hvor ille vi synes dette er. Som sagt, statens legitime rolle er å hindre at innbyggerne blir rammet av kriminelle. Og så lar de voldmenn gå løse enten fordi helsevesenet er svært mangelfullt (men hva annet kan man vente av et offentlig helsevesen?), eller fordi politiet mangler kapasitet. Dette er forferdelig ille.

Mht de tikkende bombene er vårt syn at kriminelle ikke skal få gå løse, uansett hva som feiler dem. Krimelle er farlige, og de skal isoleres (hvor lenge avgenhger av hvor alvorlig deres forbrytelse er). Om de trenger behandling så må de få denne under soning. Å si, som staten gjør i dag, at enkelte svært farlig voldsmenn er for syke til å sone og defor må få gå løse, er intet annet enn sykt.

Det må komme store endringer i politiet/rettsapparatet. Dels må lovverk (inkludert hva som er klassifiseres som forbrytelser) sterkt forenkles (gambling, prostitusjon, smugling og narko må dekriminliseres), noe som vil betydelig redusere arbeidsbyrden på politiet, og dels må straffene bli strengere (dømte forbrytere må sitte inne så lenge at de har mistet lysten på å fortsette som kriminelle når de slipper ut).

Dessverre kan vi trygt regne med at intet av dette vil skje med det første - sosialdemokrater her svært liten interesse av å straffe kriminelle, så vi kan da bare oppfordre alle om å være forsiktige når de tar seg en tur på byen om kvelden. Og skjer det noe alvorlig, så kan ofrene og de pårørende regne med at gjerningsmannen enten går fri eller er ute igjen i løpet av noen få måneder eller år.