Drapet på pirattaxisjåføren

I dag kommer vi innledningsvis til å spekulere med utgangspunkt i en konkret sak. Saken handler om drapet på en pirattaxisjåfør i Trøndelag, og mannen som nå er siktet i saken.

Vi siterer fra VG: "En ...tidligere drosjesjåfør (25) er siktet for drapet på Mahmed Jamal Shirwac (46). Offeret ble henrettet med flere skudd da han kjørte pirattaxi i Trondheim natten til 23. august.

25-åringen, som er etnisk nordmann, oppvokst i en bygd i Sør-Trøndelag, måtte selv slutte som drosjesjåfør på grunn av flere episoder med dårlig oppførsel, får VG bekreftet. Han ble oppfattet som psykisk ustabil.Raseriet hans skal særlig ha vært rettet mot kolleger. Bedriftshelsetjenesten var også inne i bildet før mannen sluttet for knapt to år siden. ...

Broren [til siktede] tror ikke siktede og avdøde Mahmed Jamal Shirwac kjente hverandre fra før. Politiet mener 25-åringen likevel kan knyttes til drapet. Ifølge etterforskningsleder Terje Lunde kjenner man ikke til noe angivelig motiv for ugjerningen. (Sitat slutt.)

Den siktede har vært drosjesjåfør og har mistet jobben. Den drepte kjørte drosje, men gjorde dette i strid med gjeldende regler. Kan dette ha en sammenheng med motivet? Kan det være slik at siktede har fulgt/måttet følge reglene og kommet dårlig ut pga det, og det at den drepte ikke fulgte gjeldende regler og kom godt ut av det – piratsjåføren har kunnet kjøre uten begreninger i arbeidstid, uten å måtte følge regler som mange oppfatter som unødvendige, uten byråkratisk rapportering, og kanskje viktigst: uten å betale skatt - kan det være motivet?

Dersom slikt foregår i stor skala, som det ser ut til at det gjør i drosjenæringen, vil det kunne føre til misnøye og bitterhet hos de sjåførene som følger reglene.

Kan det være at den som nå er siktet har blitt kraftig lei av at han, som altså måtte følge reglene, ikke kan jobbe lenger, mens den som ikke følger reglene fortsetter å jobbe og tjener store penger?

Det burde være lett å forstå at enkelte kan bli bitre av slikt.
Den siktede har vitsstnok vært psykisk ustabil, og han har nettopp meldt seg inn i en skytterklubb og fått tilgang til håndvåpen. (Folk som er ustabile burde ikke få tilgang til våpen, men dette poenget lar vi ligge.)

Kan det være slik at den siktede har følt seg urettferdig behandlet og så har bestemt seg for å hevne seg? Som sagt, vi spekulerer og vi vet ikke mer om denne saken enn det vi har lest i avisene, men vårt hovedpoeng er at folk som følger regler, regler som reellt sett er begrensende og krenkende, i blant kommer dårligere ut enn de som ikke følger reglene, og at dette i verste fall kan føre til at de som følger reglene blir bitre og i verste fall blir voldelige overfor de som ikke følger reglene.

Hva er så løsningen på dette? Dersom det ikke hadde være noen regler ville slike situasjoner aldri oppstått.

Det er litt overdrevet å si at det ikke skal være noen regler, det skal være slik at alle involverte beskyttes mot vold og at staten kun har denne oppgaven, men det skal ikke være statspålagte regler om at man skal ha løyve, at man skal betale skatter og avgifter, etc. I et slikt fritt system vil det ikke være noe skille mellom de som følger reglene og de som ikke gjør det, da vil skillet være mellom de som gir et godt tilbud og de som ikke gjør. I praksis vil det da finnes drosjefirmaer som man kan skille fra hverandre f.eks. ved at hvert firma har sin egen farve på bilene, og konkurransen mellom firmaene vil føre til stadig bedre kvalitet til kundene.

Som sagt, om denne konkrete saken har vi spekulert om motivet, men poenget er at de som følger etter vårt syn unødvendige og skadelige regler med rette vil kunne føle seg krenket av de som gir blaffen i reglene, og slike ting kan i verste fall føre til at de som føler seg krenket tyr til vold, noe som er ødeleggende både for de som den går ut over og de som benytter den.

Et helt fritt system, et system hvor den eneste regel er at kontrakter skal overholdes og at ingen skal initeire bruk av vold/tvang mot andre menneker, vil føre til at mengden problemer blir redusert til et mimimum.