Sjørøveri

Man hadde kanskje trodd og håpet at sjørøveri var noe som hørte fortiden til, men slik er det dessverre ikke. Vi siterer fra en fersk artikkel i VG: "Piratene som torsdag kapret et ukrainsk lasteskip utenfor Somalia, krever nærmere 200 millioner kroner i løsepenger.

En talsmann for de somaliske piratene kunngjorde kravet på 35 millioner dollar på telefon til nyhetsbyrået AP lørdag. … Noel Choong, sjef for piratovervåking ved Det internasjonale maritime byrå i Malaysia, opplyser at et gresk tankskip ble kapret i det samme havområdet utenfor Afrikas Horn fredag.

- Somaliske pirater skjøt med maskinpistoler og bordet skipet i Adenbukta, sier Choong. Tankeren er lastet med kjemikalier og har en besetning på 19 om bord."

I en reportasje i Dagsrevyen i går ble det opplyst at piratvirksomhet i dette området er i ferd med å bli et stort problem. Dette området ligger i den vanlige handelsruten mellom Europa og Asia, og er mye trafikert av ulike typer skip, inkludert passasjerskip og godsskip.

Det er svært ille at en slik viktig trafikkåre ikke er trygg, det kan føre til store økonomisk konsekvenser for alle som er involvert. Leverandører får ikke levert, mottagere får ikke inn det de skal ha, redere få ikke oppgjør, skip blir opptatt lenger enn beregnet, osv. Ringvirkningene kan bli enorme.

Dagsrevyen fortalte også at det var et dansk krigsskip i området, men at dette ikke hadde ført til at piratvirksomheten på noe vis hadde blitt redusert; det var lite danskene egentlig kunne gjøre (de hadde en gang arrestert 20 pirater, men hadde ingen jurisdiksjon over fangene og måtte slippe dem). Det var også få slike skip i området i forhold til det som kreves for å stanse virksomheten.

Så hva kan gjøre for å stanse dette? Det er helt klart mulig å stanse dette, men forutsetningen er at det finnes politikere med makt som er villige til å gjøre det. Nå er dette i dag en urealistisk forutsetning, men vi vil allikevel kort skissere en plan for hvordan denne virksomheten enkelt kan stanses:

Det plasseres et hangarskip med jagerfly i området. Når et skip rapporterer at pirater er på vei mot dem, kontakter det hangarskipet som så dirigerer jagere til stedet. Jagerne fyrer så av raketter mot piratenes båter. Skulle piratene allikevel klare å borde et skip må spesialtrenede soldater settes inn. Vi vil tro at dersom noe slikt gjøres én gang vil problemet opphøre.

De eneste som har ressurser til å gjøre noe slikt er USA, men vi har dessverre liten tro på at noe slikt vil skje. (At hverken NATO eller FN vil gjøre noe er opplagt, og de venstreorienterte vil antagelig foreslå at man skal gå i dialog med piratene, noe som neppe vil føre frem.)

Så vi frykter at dette problemet ikke vil få en løsning i de nærmeste årene, og at det derfor bare vil øke i tiden fremover.