Sommeren er over

og selv om DLF ikke har kommentert noe av det som har skjedd de siste seks uker, er det mye som kunne ha blitt kommentert.

Vi skal her gi noen korte kommentarer til enkelte av de tingene som har skjedd siden sist slik at våre lesere kan få en forsmak på de daglige kommentarene som vil bli tatt opp igjen om noen få dager.

Ifølge en kommentar i VG for en uke siden virker statsministeren blass og uinspirert:

"Ikke det at det var noe galt som ble sagt. Det var bare så utrolig lite engasjerende. Statsministeren hørtes ut som om han svært motvillig var oppe til muntlig eksamen. Til slutt kom Stoltenberg med [noe som var] lett stotrende, upersonlig og formalitetstungt … ".

Det er ikke overraskende at politikerne blir lite engasjert når jobben dere består i at de skal blande seg opp i enhver sak og ha en mening om absolutt alt som skjer: navneskifte i en stor bedrift, plassering av asylmottak, prisene i barnehagen, pensum i skolene, lønn til lærerne, osv. i det uendelige. Men slik er sosialdemokratiet/velferdsstaten: staten skal blande seg opp i alt, og da må politikere han mening om absolutt alt, og da er det ikke overraskende at de blir uengasjerte.

Venstresiden snubler videre fra den ene nederlaget/tabben etter den andre, og FrP kan bare sitte i ro sope inn misfornøyde velgere. Sp og KrF svekkes for hver dag og folk som ikke kan bestemme seg går som alltid til Venstre, et parti som flippflopper like mye som senator Obama: vi gir ett eksempel: For ett år iden lovte Sponheim at Venstre aldri vil støtte en regjering hvor FrP er med, men nå har pipen fått en noe annen lyd. Hva som vil være situasjonen om et år er det ingen som vet, i hvert fall ikke noen i Venstre. Høyre befinner seg i en velfortjent skvis mellom FrP og V-KrF, KrF og Sp svinner hen og regjeringspartiene synker som et blylodd på meiningsmålingene.

Mye tyder på at FrP kan komme i regjering etter neste valg, men det vil ikke føre til noen merkbar bedring på de problemer som finnes: når FrP vil bedre offentlige tilbud ved å bruke mer penger i stedet for å privatisere og åpne for konkurranse (et ferskt eksempel: de vil øke lærerlønningene) så er partiet en del av problemet og ikke en del av løsningen.

I USA stiller to kandidater til presidentvalget hvor den ene er meget ille og den andre antagelig er enda verre. En av dem har slagordet "Change" og hvis man spør om hva slags forandring som menes så er svaret "change we can belive in". Forøvrig har denne mannen skiftet syn på et meget stor antall punkter, noe som viser at han primært er ute etter makt, ikke etter å få gjennomført noe - og denne type politikere er den aller verste typen.

Den andre kandidaten lover bla. at han skal "fight big oil", dvs. at han skal bekjempe oljeselskapene, de som skaffer folk olje og bensin. Dette virker som en merkelig prioritering, det han burde gjøre var å gjøre det lettere for oljeselskapene å produsere olje og bensin. Det han burde arbeide for var å fjerne de hindringer som politikerne har lagt i veien for oljeselskapene, det er dette som vil gi billigere bensin. Hvis McCain tror at han kan skaffe mer og billigere olje ved å bekjempe oljeselskapene så er han helt på jordet.

Men det er i hvert fall én politiker som har forstått sin rolle. Ringreven Rune Gerhardsen kom i sommer ut med et forsalg om at Karl Johans gate må døpes om – kong Karl Johan var ikke så glad i Norge og det er da feil å ha Norges paradegate oppkalt etter ham, mente Gerhardsen. Selvsagt vet Rune G. at forslaget aldri vil kunne bli gjennomført, men han opnådde det han egentlig ønsket: kan fikk et oppslag i avisen og ble omtalt.

Her er enkelte andre punkter som viser hvordan det står til i Norge:

Politiet sier Nei til burleskshow, men har ikke tid til å etterforske en voldtektssak hvor gjerningsmannen er kjent og hvor man har DNA-bevis mot ham. [Tilføyelse 13/8: At politet henla saken ble opplyst i nyhetssendinger på TV i forrige uke, og det var ikke vanskelig å tro at dette var korrekt. Politiet benekter dog at det var dette som skjedde: http://www.op.no/nyheter/article3708720.ece]

En tropp asylsøkere angriper andre asylsøkere på et asylmottak, og en ung kvinne på et asylmottak er blitt voldtatt av andre asylsøker i to timer – betjeningen hadde helgefri.

Økningen i kriminalitet fortsetter – voldtekter, knivstikking, trakassering av unge kvinner, trakassering og vold mot homofile. Mye av dette er åpenbart utført av unge muslimske menn.

ACTA har visstnok solgt investeringer til eldre på gamlehjem, og ser ut til å ha forespeilet de potensielle investorer et lavere rentenivå enn det som virkelig ble. Enkelte snakker nå om å forby meglere å selge investeringer på gamlehjem, men er der noen som har gjort dette - å skape urealistiske forventninger på eldresentre i langt større stil enn evt. Acta har gjort så er det politikerne – de har i alle år reist rundt på eldresentre og gitt løfter de ikke vil holde. Vi har dog ikke sett noe snakk om å forby politikere å besøke gamlehjem.

Det skal etableres et kolossalt stort asylmottak i en nedlagt militærleir på Andøya – lokalbefolkningen protesterer, men nå ser der ut til at orde "lokaldemokrati" er et ord rikspolitikerne aldri har hørt.

Antall ulykker øker - trafikkulykkene har hittil i år øket med 40 % i forhold til i fjor. Antall ulykker på sjøen øker også. Dette er en meget beklagelig utvikling, men en av årsakene til den er den ansvarsløshet som velferdsstaten innpoder i befolkningen.

Studenter mangler husrom, tusener må visstnok sove på madrasser i kantiner i tilknytning til lærestedene, men ingen har sagt at dette kommer av at myndighetene har lagt store hindringer i veien for boligbygging, ingen spør om vi kanskje har for mange studenter – utdanningen er jo praktisk talt gratis og staten gir subsidierte lån, alt finansiert av stadig mer motvillige skattebetalerne - og ingen spør om studentene kanskje har for høye krav når de vil ha leiligheter i istedenfor hybler.

Vi stanser her i denne omgang. Som sagt vil de daglige kommentarene bli tatt opp igjen om noen få dager.