"Helsevesenet er ute av kontroll"

Det er ikke vi som påstår dette, det er tidligere statsråd og Høyreleder Erna Solberg. Vi siterer fra Aftenposten:

"Vi har et helsevesen ute av kontroll, og det er pasientene som taper, sier Høyres partileder Erna Solberg.

Bakgrunnen er den siste sykehusreformen, den som flyttet sykehusene fra fylkeskommunen til staten. Dette skjedde fordi ordningen hvor sykehusene lå under fylkeskommunen ikke fungerte, og mange trodde at dersom staten overtok så ville problemene bli løst.

Men det skjede da åpenbart ikke. Vi siterer videre fra Aftenposten: "Det er det norske folks helsetilbud det står om, når Høyre nå krever omkamp om sykehusene. Lange køer av pasienter som venter på sykehusbehandling, sykehuskorridorer som er like fulle av pasienter som tidligere og årvisse milliardunderskudd får partiet til å bryte den seks år lange enigheten om hvordan sykehusene skal organiseres.

- Regjeringen gir oss ikke et godt nok helsevesen i forhold til pengene vi bruker. Over 80 milliarder kroner ble brukt i fjor, likevel sprekker budsjettene. Vi har et helsevesen ute av kontroll, og det er pasientene som taper, sier Høyres partileder Erna Solberg.
26. februar i år ga Solberg Regjeringen seks måneders frist til å godtgjøre hvorfor dagens modell med fire regionale helseforetak er den beste. Neste mandag går fristen ut, uten at hun er blitt overbevist. Dermed sier Høyre takk og farvel til sykehusreformen, som de i 2001 var med på å stemme frem sammen med Ap og Frp."

Vi slutter sitatet her. Det er nå tydelig hva som har skjedd: sykehustilbudet fungerte dårlig da sykehusene lå under fylkene. Alle de store partiene - også Høyre og FrP - trodde at en statlig overtagelse ville løse problemene, noe som åpenbart ikke skjedde; problemene har bare fortsatt å vokse.

Vi vil si at slik kommer det til å fortsette så lenge sykehusene er statlige (eller på noen annen måte drivs av de offentlige og er finansiert over skatteseddelen).

Statlige ordninger kan ikke fungere, dvs. de er svært kostbare, de blir stadig mer kostbare, og tilbudet vil alltid være dårlig.

Den eneste ordning som kan fungere på en effektiv måte er en fullt ut privat ordning. For få et effektivt og økonomisk helsevesen må staten trekke seg ut av alle ledd: sykehusene må være private, forsikringene må være private, alle statlige godkjenningsordninger (av personell, av medisiner, etc.) må opphøre, osv.

Vi vil tro at hverken FrP eller Høyre vil gå inn for en slik løsning, og derfor vil problemene bare fortsette å øke. Høyre og FrP vil antagelig gå inn for en løsning som etter kort tid vil vise seg i beste fall å ha hatt kun en liten positiv effekt på tilbudet til pasientene.

Men hvem har skylden for dette? De som har skylden er alle de som tror at offentlige tilbud som finansieres over skatteseddelen, og som så skal gi gratis tilbud til publikum, vil kunne gi et godt tilbud.

Så de som har skylden for dette er alle de som tror at velferdsstaten kan fungere, og dette er alle de andre partiene og alle de som stemmer på dem, dvs. de som har skylden er alle de som stemmer på andre partier enn DLF.