Den som graver en grav ….

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ut til å ta et valgnederlag om et år for gitt, og han forsøker derfor å komme på Stortinget etter neste valg. I så fall må han først nomineres på en plass høyt oppe på Oslo Aps valgliste.

Førsteplassen på listen går naturlig nok til statsminister Stoltenberg, og tredjeplassen skal gå til Oslo Aps leder Jahn Bøhler. For å være sikret å komme inn på Stortinget må Støre få fjerdeplassen på listen.

Men så kommer problemet: Ap har kjønnskvotering, og det er mange i partiet som står på at andreplass og fjerdeplass på listen skal gå til kvinner. Og da kan ikke Støre komme lenger opp enn på en femteplass, og da er det ikke sikkert at han vil bli valgt inn på Stortinget. Skal reglene om kvotering følges så er det visst en Marianne Marthinsen som skal få fjerdeplassen, som altså regnes som sikker.

Slik går det når man har kjønnskvotering. Mange vil betrakte Støre som en dyktig og karismatisk person som det vil være nyttig å ha med på laget, men når kjønnskvoteringsreglene skal følges så kan det bli annerledes – mange i Ap ønsker å følge reglene om kvotering og velge den for oss helt ukjente Marianne Marthinsen inn på Stortinget i stedet for Støre.

Man slik går det alltid når man har kjønnskvotering (og det samme gjelder alle andre former for kvotering): en mindre kvalifisert person av et kjønn blir foretrukket fremfor en mer kvalifisert person av det annet kjønn.

Nå er Ap en privat organisasjon og kan lage de regler de måtte ønske, men det som er ille er at slike regler i stor grad gjelder i det offentlige (og for enkelte private virksomheter hvor dette er pålagt av det offentlige, for eksempel ASers styrer). Slike regler er alltid skadelige, de fører alltid til at mindre dyktige folk får jobber og posisjoner fremfor mer dyktige folk.

I Oslo Ap er det en stor diskusjon om dette, og det er fortsatt ikke oppnådd enighet; arbeidet med å forsøke å bryte intensjonen i egne kvoteringsregler samtidig som man finner en god bortforklaring for dette, pågår for fullt.

Men at Ap har problemer i denne saken er vel fortjent, de har jo vært blant de ivrigste etter å innføre slike regler, Det er mange ordtak som passer her, for eksempel "La dem steke i sitt eget fett", men siden slike kvoteringsordninger alltid er skadelige så vil vi kun henvise til følgende: "den som graver en grav for andre faller selv i den".