Et slag i luften

Beboere på Grünerløkka er i det siste blitt plaget av aggressive narkotikaselgere. Vanlige forbipasserende er blitt oppsøkt av pågående hasjselgere, og når de har svart et høflig "Nei takk, ikke i dag" på tilbuet om å kjøpe hasj o.l. så er de blitt utskjelt, trakassert og i enkelte tilfeller angrepet.

Dette har skjedd over lang tid, og beboerne har krevd at noe måtte gjøres! Og nylig ble noe gjort: en politimann fortalte på TV2-nyhetene i går at de hadde hatt en aksjon hvor et stort antall mistenkte hasjselgere var blitt innbrakt.

Politimannen var også takknemlig for de virkemidler som de kunne benytte: ikke bare ville noen av de innbrakte bli idømt inntil to års betinget fengsel, noen ville også bli pålagt ikke å besøke Grünerløkka (og andre utsatte steder)! Det virket som om politimannen mente at nå var problemet løst, eller at dersom man gjentok slike aksjoner med jevne mellomrom så ville beboerne på Grünerløkka få fred fra de aggressive selgerne.

Vi tror ikke det. Vi tror at om ikke lenge vil problemet være tilbake i samme eller i et enda større omfang, Og hvis de som har blitt ilagt et forbud mot å oppholde seg på Grünerløkka virkelig retter seg etter dette pålegget, så vil bare narkotrafikken flytte seg til et annet sted.

Så hele aksjonen er et slag i lufta som i beste fall vil føre til at problemet blir noe mindre i en kort periode, og så kommer det etter hvert tilbake i større omfang enn før.

Hva er det da som kan løse dette problemet? Og problemet er at folk som ikke på noe vis er involvert i narko-bransjen, hverken mht salg eller bruk, blir rammet av de negative konsekvenser som forbudet mot narko innebærer.

Det eneste som kan løse dette problemet, det eneste som kan sikre at folk som ikke er involvert får være i fred, er en full legalisering av alle narkotiske stoffer. Da vil de som ønsker det kunne kjøpe narkotika for eksempel på apoteket, det vil bli slutt på alt ulovlig salg, og det vil også bety slutten på all reell kriminalitet som forbudet fører med seg. Mao.: det eneste som kan sikre at vanlige folk ikke blir utsatt for den store mengde trakassering, overfall, ran, svindel, innbrudd og drap som forbudet mot narkotika medfører er en full legalisering av salg og bruk av narkotika.