NATO RIP

Hovedformålet med Russlands krig i Georgia var å innlede et forsøk på å ta kontroll over den eneste oljeledningen til Vest-Europa som de ikke allerede kontrollerer. Viktig var også forsøket på å hindre at Russlands naboland orienterer seg mot Vesten. Og når Vesten svarte så tafatt som de gjorde så har dette bare gitt lederne i Sovjet, unnskyld Russland, den oppmuntring de trenger for å gå videre for å alliere seg med regimer som er fiendtlig innstilt til Vesten. Russland er allerede i gang med forhandlinger om en allianse med Syria.

Typisk for hvordan Vesten har reagert på dette er SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen som i går uttalte i NRK at Vesten har reagert for sterkt overfor Russland. Men han var ikke alene: England utenriksminster David Miliband sa at "I am not one that believes that isolating Russia is the right answer to its misdemeanors". Og den som var ivrigst etter å få til en våpenhvile mellom Russland og Georgia var Nicolas Sarkozy – han ville ikke at Vesten skulle markere militær styrke og dermed si til Russland at de må trekke seg tilbake, han behandlet partene reellt sett som likeverdige. Også USAs presidentskandidat Barack Husein Obama behandlet det frie Georgia og diktaturet Russland som likeverdige: "Begge parter må besinne seg, avstå fra voldsbruk, og trekke seg tilbake …" .

En trussel om å avbryte det militære samarbeidet med Russland i NATO fordi Russland har ført en aggressiv krig i et lite naboland var altså ifølge Jacobsen en for sterk reaksjon på Russlands innmarsj i Georgia. Russland likte ikke at USA ville at NATO skulle bryte samarbeidet med Russland gjennom NATO, men de europeiske medlemmene av NATO syntes altså dette var en for sterk reaksjon, så USAs forslag fikk ikke flertall. Men Russland likte forslaget så dårlig at de brøt samarbeidet med NATO.

I Sovjets tidligere vasallstater begynner frykten nå å spre seg: de lå jo under Sovjet i ca 50 år fra 1945, og nå ser de et stadig sterkere Russland og et stadig svakere Vesten – NATO ble jo opprettet for å hindre videre Sovjetisk ekspansjon, men når de ikke engang kan vedta en skarp resolusjon.... For eksempel skriver en polsk redaktør følgende: "Now it is back to basics. For us, it is all about staying out of the Russian sphere. We forgot about Russia for a decade. Now as Frankenstein is being reassembled under a former KGB chief, we remember it again."

Så, Russland er sterkt, Russland er på krigerferd, Russland vil sikre sine naboområder, Russland er blitt et diktatur (opposisjonelle journalister myrdes, opposisjonelle forretningsfolk settes i fengsel), Russland vil ha makt over Vesten via dets energitilførsel, og Russlands aggressivitet i sine naboområder møter ingen reell motsand.

Hva så med NATO? Som nevnt: USA ville ha en kraftig resolusjon mot Russland, mens de Vest-Europeiske medlemmene syntes den forslåtte tekst var for sterk.

Så USA er svak i forhold til Russland, men Vest-Europa er helt ettergivende. Hva er da igjen av NATO? Det som er igjen er ingenting (hvis vi da ikke regner de stadige møtene som toppfolkene har og de øvelsen som troppene deltar i). NATO skulle bruke militære styrker på å kjempe imot Russlands, unnskyld Sovjets, ekspansjon, og når NATO ikke engang klarer å vedta en skarp resolusjon mot Russland i dets krig mot Georgia så er leken over: NATO er borte.

Allikevel ønsker en del land som tidligere lå under Sovjet å komme inn i NATO. Vi vil oppfordre dem til å lage en ny allianse med USA hvor Vest-Europa ikke er med, Vest-Europa er i denne sammenhengen kun daukjøtt, og vil ikke være av noen nytte i en konflikt med Russland.

Vi vil altså anbefale landene i Øst-Europa å lage en ny allianse sammen med USA, og hvor formålet er å demme opp for Sovjets ekspansjon. Dette gjelder kun hvis McCain blir valgt til president i USA. Blir Obama valgt må de små landene som frigjorde seg fra Sovjet og forsøker å bli frie kun stole på seg selv. Og da er det lite eller intet som vil hindre Putin i å fortsette Russlands tradisjonelle imperialisme.