Politikernes pensjonsbråk

"Flere pensjonerte Stortingsrepresentanter har jukset til seg til sammen seks millioner kr i for mye utbetalt pensjon" fikk vi høre på nyhetene i går.

Det det handler om er at seks syv erfarne politikere som nå ikke lenger sitter på Stortinget – blant dem folk som Kjell Magne Bondevik, Magnus Stangeland, Thorbjørn Berntsen og Anders Talleraas - har hatt inntekter ved siden av pensjonen, og disse inntektene har vært så store at de skulle medføre reduksjoner i pensjonsutbetalingene. Men noen slik reduksjon har ikke skjedd, og derfor har de tidligere representantene fått utbetalt for mye. Denne merutbetalingen skal for enkelte av disse politikerne ha skjedd over innpå en ti-års-periode.

De tidligere politikerne har reagert ulikt på dette: Bondevik sa at han ble obs på merutbetalingen og kontaktet rette myndigheter – dette skjedde høsten 2006 - for å få dette rettet opp, men noen korreksjon har ennå ikke har skjedd. Thorbjørn Berntsen sier at han har mottatt pengene i god tro, ikke har råd til å betale tilbake, og at det vil være galt å be ham betale tilbake: "det vil være galt å straffe meg for en feil andre har begått for ti år siden". Berntsens egne ord: "- Jeg er helt himmelfallen, og skjønner ingen ting. Dette har jeg ikke hørt et ord om hverken fra Stortinget eller Riksrevisjonen, sier Thorbjørn Berntsen. Han reagerer sterkt på å bli "hengt ut som kjeltring", og sier at de som utbetaler pensjoner må ha et ansvar for at det blir riktig."

Som sagt, det politikerne har gjort er – ut i fra det vi vet i dag – kritikkverdig. (Det de har gjort feil er altså at de ikke har rapportert på en korrekt måte og til korrekt instans størrelsen på sine inntekter utenom pensjonen, selv om de åpnbart har oppgitt det de har tjent til ligningsmyndighetene. Og som sagt, Bondevik sa i fra, men intet skjedde.) Men er dette så kritikkverdig at disse politikerne fortjener å bli hengt ut som kjeltringer og svindlere? Vi er i tvil om det.

Vi vil bemerke et par ting til denne saken: Avisoppslagene hevdet at politikerne hadde jukset til seg penger. Ut fra det som nå ser ut til å være fakta i saken ser dette ikke ut som om det er dekning for å bruke uttrykk som "jukset til seg" – dette uttrykket innebærer at disse politikerne med viten og vilje ga gale opplysninger for å få mer utbetalt enn de har krav på. Slik det ser ut nå er det ingen dekning for å hevde noe slik. Det som har skjedd ved dette punktet er at journalister har hatt en liten fjær, og så har de blåst dette opp til en svær hønsefarm – og om de samtidig har beskyldt flere navngitte politikere for å være kjeltringer når det ikke er grunnlag for det, ser ikke ut til å bekymre journalistene.

Men slik oppfører journalister seg svært ofte – de er som regel mer interessert i et godt oppslag heller enn å redegjøre for noe som virkelig har skjedd. At journalister er blant de yrkesgrupper som har lavest tillit og anseelse er en holdning som journalister flest hver dag arbeider for å styrke.

Så til politikerne: det er de som er ansvarlige for regelverket som deres pensjoner beregnes og utbetales etter. Disse politikerne har da åpenbart ikke satt seg tilstrekkelig inn i de reglene som gjaldt dem selv, og dette er kritikkverdig. Men dette skjer på alle områder: politikerne vedtar stadig flere og stadig mer kompliserte regler, regler som stadig færre klarer å følge. Og det de sittende politikere antagelig vil gjøre for å løse dette problemet er ikke å forenkle, men å innføre flere regler og flere kontrollordninger, noe som bare vil gjøre problemene enda større.

Og til slutt: byråkratiet; Bondevik varslet om at han fikk for nye utbetalt i pensjon, han varslet både skriftlig og muntlig, og det førte ikke til noen reaksjon.

Men slik går det i velferdsstaten: den blir mer og mer komplisert, det blir flere og flere regler, de blir vanskeligere og vanskeligere å følge, byråkratiet blir tregere og tregere, og for bare en liten overseelse kan man bli hengt ut med navn og bilde på avisenes førstesider med karakteristikker som juksemaker og kjeltring.

Vi blir fortsatt overrasket over de mange måter velferdsstaten kan plage sine innbyggere.


$$$$$$$$$$$

Tillegg 30/8: Det virker som om uklarhetene om regelverket er enda mer utbredt enn vi trodde da vi skrev kommentaren over.

I Aftenposten 29/8 sier Ågot Valle, medlem i Stortingets pensjosutvalg, at "man kan godt ha [inntekten fra] en fast jobb i privat sektor ved siden av Stortingspensjonen".

Lederen i utvalget, Sigvald Hansen, sier derimot at "det kan man ikke".

Redaktør Arne Strand sier i TV2s morgensending 29/8 at "Tjener du mer enn det du får i årlig pensjon så skal du ikke ha den pensjonen. Så enkelt er regelverket".

Vi vil si at vi ikke er overrasket over at Stortingets eget pensjonsutvalg ikke kjenner sine egne regler. Vi vil også si at dersom en politiker i dette spørsmålet har rettet seg etter det som utvalget har fortalt ham, så blir det galt å fremstille politikeren som en kjeltring eller en svindler, slik flere journalister har gjort.