Uroen om pensjonene

Oppmerksomheten om stortingsrepresentantenes pensjoner har ført til en god del uro. Utsagn om at dette svekker tilliten til Stortinget og at politikerforakten vil øke ser vi i en rekke presseoppslag (vi linker kun til ett av dem: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=529214), men vi skal ta for oss et annet poeng: forholdet mellom vanlige folks pensjoner og stortingsrepresentantenes pensjoner.

Et viktig poeng i den pågående uroen er at en avgått stortingsrepresentant, som har en pensjon ca 430 000 kr ved full opptjening, kan tjene like mye som dette uten å få redusert sin pensjon. Dersom han tjener mer vil han få en reduksjon på det som han tjener mer enne de 430 000. Mao.: tjener han 425 000 i tillegg til pensjonen, mottar han 430 000 i pensjon; tjener han 500 000 i tillegg får han en reduksjon i pensjonen på 70 000, etc.

Dette er ganske annerledes de regler som gjelder for vanlige pensjonister. Disse kan kun tjene inntil 15 000 kr per år uten å få reduksjon i sin pensjon.

Mange vanlige pensjonister er naturlig nok forbannet over at de kun kan tjene 15 000 uten å få redusert pensjonen, mens stortingsfolk kan tjene 430 000 uten å få redusert sin pensjon.

Men er det noen grunn til å bi overrasket over at i et statlig system så har de som styrer det statlige systemet laget ordninger for seg selv som er spesielt fordelaktige for dem selv, og langt bedre enn de som gjelder for andre? Etter vårt syn er det ingen grunn ti å bli overraket over noe slikt.

Antagelig vil Stortingsfolkene forsvare sin ordning med at de er så viktige og har så krevende jobber at dersom de hadde vært ansatt i det private ville de hatt en langt høyere inntekt enn de har som folkevalgte, Og med private jobber ville de ha kunnet legge seg opp en formue og skaffet seg en betydelig inntekt som pensjonister. Etter vårt syn er dette feil, de fleste stortingsrepresentanter vil ikke kunne fungere i produktive jobber, og samfunnet ville ha fungert langt bedre og velstanden hadde vært langt høyere dersom mesteparten av det de folkevalgte steller med hadde vært overlatt til private aktører, men vi skal ikke utdype dette poenget i dag.

Vårt poeng i dag er pensjonene: Hvordan skal man kunne sikre at folk får den pensjonen de fortjener og ikke blir misfornøyd over at noen skaffer seg det som mange oppfatter som urettmessige fordeler på andres bekostning.

Det er en enkel løsning på dette: dersom pensjonene er fullt ut private kan enhver kjøpe seg en pensjonsforsikring, og selv i hovedsak bestemme innholdet i den: skal den begynne når man er 62, 65, 67 eller 70? Skal utbetalingen være like gjennom hele perioden eller skal de være størst til å begynne med? Skal den innholde en klausul om at man kan gå i tidligere pensjon enda tdligere, for eksempel hvis man blir syk og ikke lenger kan jobbe? Og hvor store skal de månedlige utbetalingene være? I et fritt system bestemmer man slike ting selv.

I motsetning til dette har vi dagens system hvor regler endres hele tiden, hvor utbetalt beløp endres hele tiden, hvor noen har store fordeler på bekostning av andre (og dette gjelder ikke bare stortingsrepresentantene, det gjelder for eksempel også en ordnning som AFP, som gir enkelte arbeidstagere muligheten til å gå av når de er 62 - men AFP gjelder ikke alle). Vi nevner en ting til: at dagens system er bankerott dersom det fortsetter som i dag er velkjent, men lite skrevet om.

Mao. det som skjer, hvor stortingsfolk har større pensjoner enn folk flest og at de har ordninger som er langt mer fordelaktige enn de som gjelder for folk flest, burde ikke overraske noen. At de ikke følger med i det regelverk som gjelder dem selv bør heller ikke overraske noen.

Mao., reaksjonene på denne saken er akkurat som man kunne forvente. Og vil det bli noen endringer? Ja, helt sikkert. Men vil disse endringene føre til reelle og vesentlige forkskjeller? Helt sikkert ikke?

Det eneste som kan gi et effektiv og godt og rettferdig pensjonssystem er et helt privat system hvor staten ikke blander seg inn i det hele tatt. Og vi er sikre på at en slik reform vil vi ikke få i denne omgangen. Så da vil det ikke bli lenge til en ny pensjonsskandale dukker opp.