Dyr strøm i Norge

"Billig strøm er en myte" er en overskrift i Aftenposten i dag. "Norge er på Europa-toppen i dyr strøm" lyder ingressen. I artikkelen leser vi at pga. de store avgiftene er strømmen i Norge blant de dyreste i Europa. Artikkelen sammenligner prisen i Norge med prisen i andre land, bla. prisen i Bulgaria, hvor den er godt under halvparten av den norske. Bulgaria: 5,47 Euro pr 100 kWh, Norge: 13,61 Euro. Gjennomsnittet i Europa er 11,73 Euro.

Og vi som alltid har trodd at norsk strøm var den billigste i verden. Men som på så mange områder hvor vi tror at Norge er best, ligger vi langt dårligere an enn vi tror.

Nå er kanskje strømmen i Norge noe billigere enn undersøkelsen gir inntrykk av, dette fordi opplysningene ble innhentet på et tidspunkt da strømmen var spesielt dyr i Norge. Men at strømmen er dyr i Norge er opplagt.

Vi synes at strøm bør være billig, og det gjelder all annen energi. Energi brukes til å produsere alt det vi bruker og som gjør livet godt å leve, energi bruker vi når vi reiser. Vi bruker også energi når vi skal holde innetemperaturer på et behagelig nivå uansett hvor varmt eller kaldt det er ute.

Så strøm bør være billig. Hvordan får vi dette til? Jo, ved å ha et fritt marked mht produksjon, distribusjon, pris og salg av energi. Og den reneste og sikreste form for energiproduksjon har vi i atomkraft.

DLF går derfor inn for at det skal bli mulig å bygge atomkraftverk i Norge. Uansett bør hele energimarkedet dereguleres fullt og helt. Dvs. at alle avgifter må vekk, alle illegitime restriksjoner på bygging av kraftverk må fjernes, og alle offentlig eide kraftverk og Statkraft må privatiseres.

Hvis dette gjennomføres vil vi snart ha den reneste, sikreste og billigste energien i verden. Og det vi være meget bra for velstanden og for den enkeltes livsutfoldelse.