Overvåkede muslimer

"Muslimer føler seg overvåket" var tittelen på et innslag i NRK-nyhetene i går. Vi siterer fra artikkelen om saken på nrk.no: "Muslimer i Norge føler seg over terrorovervåket av myndighetene. Vanlige mennesker er redde for å snakke fritt. De passer seg for hva de sier over telefonen og hva de skriver i e-poster. … Flere muslimer opplever at de blir sett på som en sikkerhetsrisiko. …

- Vi frykter at det pågår en utbredt overvåkning av muslimer i Norge i dag, og at det er lavere terskel for at muslimer skal bli overvåket. Det brer seg en frykt blant unge, oppegående og godt utdannede muslimer om at deres e-post blir lest og at telefonsamtaler avlyttes, sier leder [av] Muslimsk Studentsamfunn, Usman Rana.

…Onsdag [26/9] arrangerer Rana og studentsamfunnet et seminar med tittelen "Muslimer, Norges sikkerhet og overvåkning". Advokat Abid Raja, justisminister Knut Storberget og PST-sjef Jørn Holme skal delta. De må blant annet svare på følgende spørsmål: Er norske muslimer en trussel mot Norges sikkerhet, og hvilket ansvar har unge, norske muslimer for ivaretakelse av rikets sikkerhet?

Både i Tyskland og Danmark mener politiet de har avverget aksjoner der de mistenkte har tilknytning til Al Qaida. Med avsløringene følger mistenksomheten også her i landet, mener generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan.

- Jeg vet at en del muslimer frykter overvåkning, og at enkelte tror at de har blitt eller blir overvåket. Noen frykter at de blir overvåket ganske mye, og da snakker de ikke om det i det hele tatt til noen, nettopp fordi noen kan høre på, sier Sultan. …(sitat slutt)

Vi er ikke overrasket over at enkelte muslimske miljøer overvåkes, faktisk ville vi ha blitt meget overrasket dersom slik overvåkning ikke hadde funnet sted.

Islam har en politisk side som innebærer en kraftig omlegging av samfunnet i forhold til dagens system. Islam som politisk ideologi innebærer et teokratisk diktatur uten noen form for individuell frihet.

Det er også klart at det blant muslimer finnes tilhengere av dette politiske synet, og det finnes personer som oppfordre til og støtter og utfører terrorhandlinger med belegg i islam.

Videre har islamske grupper erklært krig mot Vesten, og utfører det som reelt sett er krigshandlinger mot Vesten. Og det er klart at det i muslimske miljøer i Vesten finnes både vanlige muslimer og ledere – imamer – som støtter disse terroraksjonene og denne krigen mot Vesten.

I en slik situasjon er det helt rimelig at muslimske miljøer blir overvåket.

Tilsvarende har tidligere kommunistiske miljøer og nazistiske miljøer blitt overvåket, og det er bra. Begge disse gruppene var tilhengere av kraftige omveltninger av samfunnet, de vil begge innføre ulike typer diktaturer, og de bedrev ulike former for terror og kriminalitet for å oppnå dette.

Hvis muslimer ikke liker å bli overvåket kan de arbeide for å avvikle overvåkningen på følgende måte: de kan overbevise de av sine trosfeller som er tilhengere av terror og vold til å slutte med dette. Dersom antall terroraksjone utført av muslimer synker til null, vil også overvåkningen av muslimer opphøre.

La oss for ordens skyld til slutt si at vi ikke sier at alle muslimer er terrorister eller støtter terror eller utfører terroraksjoner, men det er en udiskutabel sannhet at de alle aller fleste terroraksjoner de siste 10 årene er utført av muslimer.

For ikke lenge siden fantes det i Vesten vanlige venstrereorieterte terrorgrupper som BaderMeinhof og Rote Arme Fraktion, og det fantes også ulike nazistisk grupper tilsvarende mål, men det er lenge siden vi hørte om omfattende kriminelle handlinger fra disse, selv om slike fortsatt forekommer: se denne ferske artikkelen fra Dagbladet. Og er disse eller tilsvarende grupper aktive i dag, forutsetter vi at de blir overvåket.

Som sagt, vi mener at det er all grunn til å overvåke miljøer som kan være opphav til kriminalitet og terror, og siden vi i de siste årene har opplevet en rekke terroraksjoner utført av militante muslimer, er det helt korrekt og rimelig at rette myndigheter overvåker enkelte muslimske miljøer.