"Solen styrer klimaet"

"Solen styrer klimaet" var hovedpoenget i en dansk dokumentarfilm som NRK viste i går. Programmet tok for seg teoriene til den danske solforskeren Henrik Svensmark, teorier som går ut på at forhold i verdensrommet bestemmer skydannelsen, og at skyene i stor grad bestemmer været, inkludert klimaet.

Fra atmosfæren kommer det stråling, og noen av disse strålingspartiklene fungerer som en slags kondensasjonskjerner for små vanndråper i atmosfæren, og disse strålingspartiklene er i stor grad nødvendige for skydannelse.

Men mengden av disse strålingspartiklene varierer med strålingen fra verdensrommet, og derfor vil være og klimaet variere med strålingen fra verdensrommet.

Mengden strålingspartikler, hadde Svensmark funnet ut, varierte primært med solens intensitet, og med slike ting som at galakser kom i en slags berøring med hverandre. Slike "kollisjoner" mellom galakser førte til øket atmosfærisk stråling.

Svensmark hadde fremskaffet historiske data både over variasjonen i solutstråling og galaksekollisjoner, og over jordens klima, og han hadde funnet meget stor overensstemmelse mellom disse.

Programmet hevdet at vi de siste ca 100 år hadde opplevet en liten stigning i gjennomsnittstemperaturen på jorden, men hevdet at dette ifølge Svensmarks teori var forårsaket av endring i solens utstråling i samme periode. Over lengre tidsperioder kunne man finne sammenheng mellom jordens klima og slik ting som galaksekollisjoner.

Så man kan trygt si at de som hevder at debatten om klimaforandringer er over, tar feil. Vi vil igjen benytte anledningen til å ta sterk avstand fra de som forsker å sensurere debatten, ved, som tidligere statsminster Gro Harlem Brundtland, å hevde at det er umoralsk å hevde at noe annet enn at menneskelig aktivitet (utslipp av klimagasser som CO2 til atmosfæren ved bruk av fossilt brennstoff) er årsaken til klimaforandringene, eller som for eksempel Dagbladet, å omtale forskere som ikke deler dagens ortodoksi som "klimabøller", eller som myndighetene, å redusere bevilgningene til de forskere som ikke kommer frem til det myndighetene vil høre.

DLF mener at hva som er årsaken til klimaforandringer ikke er avklart, men vi heller sterkt til det syn at forandringer skyldes naturlige svingninger. Vi mener at uansett hva som er årsaken, så vil statlige tvangstiltak, som forøvrig alle de andre partiene støtter, ikke ha noen virkning på klimaet, men de vil føre til kraftig redusert velstand og øket fattigdom.

DLF går derfor imot alle stalige tiltak som har som formål å påvirke klimaet.