Iran - Vesten 15-0

For en ukes tid siden kidnappet Iran 15 britisk soldater. Iran er et barbarisk diktatur, og har de siste tiår på alle vis - økonomisk, politisk, militært og viktigst: ideologisk - støttet terrorangrep mot Vesten. Iran støtter også Hizbolla, som utfører terrorangrep mot Israel, og Iran støtter grupper som utfører terroraksjoner mot amerikanske soldater og irakiske sivile i Irak. Iran er i ferd med å utvikle atombomber, og presidenten har sagt at Israel bør fjernes fra kartet.

Til tross for dette viser Vestens ledere kun ettergivenhet og svakhet overfor Iran og overfor det som foreløpig er siste akt i denne angrepskrigen mot Vesten, kidnappingen av de 15 soldatene. På lørdag hørte vi til og med på NRKs nyhetssending at statsminister Blair ville at det skulle settes ned en uavhengig granskningskommisjon som skulle avgjøre at soldatene ikke var i iransk farvann da de ble kidnappet. (Iran påstår at de var i iransk farvann, og det er dette som er påskuddet for kidnappingen.)

Reaksjonene fra Vesten viser en kolossal svakhet. Vesten - England, USA, Australia, Israel, og andre sivilisert land - burde har gitt et ultimatum: «løslat fangene innen 24 timer, ellers er vi i full krig», og hvis fangene ikke var blitt løslatt burde man ha angrepet Iran så sterkt man kan. Men det som er skjedd er kun forslag til løsning via diplomatiske kanaler, og det snakkes om at det skal komme et par brev til Iran fra FN og EU. (Det er ikke uventet at hverken EU eller Norge er villige til å redusere handelen med Iran i og med at samkvemet i alle år har gått som normalt til tross for at Iran er et barbarisk terroreregime.) Irans ledere er til og med så frekke at de krever en unnskyldning, og mye tyder at de vil få den! Et sivilisert land ber en terroriststat om unnskyldning når terroriststaten har kidnappet 15 soldater som var på rutineoppdrag! Dette er skandaløst!

Vesten er så svak at vi ikke engang vil bruke militær makt overfor en terroriststat som kidnapper britisk soldater! Men slik må resultatet blir når man har altruisme som etisk grunnprinsipp. Når altruismen dominerer som etisk ideal vil alle i praksis forfekte selvoppofrelse, dvs. at man skal skal gi avkall på egne verdier til fordel for andres verdier (det er dette altruisme er). I dette tilfellet sier våre politiske ledere at vi i Vesten må gi opp våre verdier til fordel for de verdiene som islam står for.

«Rule Britannia» inneholder følgende linjer:

Rule, Britannia, rule the waves;
Britons never will be slaves.

Reaksjonen som England viser overfor kidnappingen tyder ikke på at «Brittania rule the Waves», nå er det Iran som «rules the waves». Nå virker det som om britene (og alle i Vesten) er slaver, dhimmier, under muslimsk styre. Frihet og sivilisasjon, det var gøy så lenge det varte. Når våre ledere ikke er i stand til å forsvare vår frihet mot det stadig økende antall angrep og ydmykelser fra Iran og andre respresentater for militant islam, er det ikke mye håp.