Dårlig inneklima

Presset om å få bygget nok barnehaveplasser fører til at det offentlige velger billige løsninger og derved at de nye byggene får et dårlige inneklima, forteller Aftenposten i dag.

"Bruken av anbud fører til at stat og kommuner velger de billigste løsningene når de skal bygge nytt, mener sivilingeniør og inneklimarådgiver Gaute Flatheim. Han tror det er årsak til mange av inneklimaplagene. "Vi ødelegger våre barn og unge fra barnehage og oppover …"

Vi er ikke overrasket over dette. Politikerne har lovet noe, og det de har lovet er en del av et større kompleks. Men politikerne vil bli vurdert kun etter det de konkret har lovet, og derfor vil de satse alt på akkurat det de har lovet og nedprioritere alt annet.

I dette tilfellet har de lovet et visst antall barnehageplasser, og da vil det å komme i mål mht antall ha mest å si. Andre forhold, som for eksempel inneklima, vil da nødvendigvis bli nedprioritert.

Resultatet er, for å bruke inneklimaekspertens formulering: "vi ødelegger våre barn".

Men slik må det gå når politikere styrer, dvs. når folk flest overlater de valg de selv skulle ha tatt til politikerne.

I et fritt marked ville hver enkelt selv ha valgt barnehaveplass til sine barn (for å holde oss til dette eksemplet). Da ville foreldrene ha vurderte flere barnehaver og de ville også ha besøkt de mest aktuelle for å finne ut om de er gode nok før de inngikk kontrakt med en av dem. Og dersom foreldrene ikke var fornøyd med inneklimaet i en barnehave ville de valgt en annen.

I det frie marked finnes det altså mekanismer som gjør at det blir mulig å velge de beste helhetsløsningene, men i velferdsstaten fokuseres beslutningene om en eller noen få parametere, og da vil ofte den løsningen som er tilgjengelig som helhet ha betydelige svakheter.

Vi er ikke overrakset over at den siste tidens hurtigbygging av nye barnehaver fører til at de på en del områder blir av lav kvalitet. Vi synes ikke at noen burde bli overrasket over dette.

Vi er overbevist om at en full privatisering av dette feltet vil gi bedre løsninger, løsninger som alle burde bli enda mer fornøyde med.