Mot slutten for FN?

Vi har alltid vært imot FN. FN er en gjennomført umoralsk organisasjon, dette fordi alle land kan være medlemmer på like fot, uavhengig av hav slags styresett de har. FNs organisering innebærer derfor at barbariske diktaturer i FN skal ha like stor respekt som siviliserte vestlige land.

Å behandle tyranner på samme måte som ledere i land med en i stor grad rasjonell kultur og med stor grad av individuell frihet er altså etter vårt syn umoralsk. Dette regimet har ført til at FN gang på gang har fattet vedtak som reelt sett støtter barbariske diktaturer og som kritiserer eller skaper vanskeligheter for siviliserte land. Vi har på bakgrunn av dettet idligere sagt at siviliserte land bør melde seg ut av FN.

Grunnen til at vi nå stiller spørsmålet i overskriften er et nylig vedtak i FNs menneskerettighetskommisjon. Vi har ikke sett dette omtalt i noen norsk avis, så vi siterer derfor fra en svensk avis:

Islam bör inte få kritiseras. Det kan såra muslimer och leda till intolerans. Det är innebörden i en resolution som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève i förra veckan.

Resolutionen antogs med en rösts övervikt (24-23) och de som röstade för var mest hel- och halvdiktaturer medan demokratier i allmänhet var emot ….

FNs menneskerettighetskommisjon går inn for å redusere ytringsfriheten for å hindre kritikk av islam. Kommentarer til dette er overflødige.

Man har vi rett i den påstand som er innebakt i vår overskrift. Er dette så ille at det går mot slutten for FN?

Antagelig ikke. Vesten har i de siste år i stadig større grad vært ettergivende for islamsk undertrykkelse. Vestens ledere er stadig mer villige til å tre inn i en dhimmi-rolle, så vi venter oss ikke at Vesten tar opp kampen mot islams økende innflydelse, det vi regner med vil skje er at Vesten i stadig større grad underordner seg de regler som islam krever av ikke-troende.

Vi vei ikke om noe leder i Vesten som har tatt klart til orde for at islam ikke skal ha noen innflydelse over politikken i Vesten. Så i verste fall går det ikke mot slutten for FN, i verste fall går det mot slutten for Vesten.