Grenseløs norsk naivitet

"Karita kaller Islamsk råd inn på teppet" leser vi i VG, og artikkelen fortsetter: "Likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) har innkalt Islams Råd til møte, for å diskutere de krasse reaksjonene norsk-muslimske Kadra ble møtt med da hun tok opp Koranens kvinnesyn."

Som kjent hevdet Kadra Jusef at Koranens kvinnesyn er gammeldags, at kvinner holdes utenfor, og at Koranen må tolkes på nytt.

Talmannen for en av Norges største moskeer valgte å besvare Kadra Jusefs utspill med å si at "Vi kan ikke forandre Koranen eller islam på grunn av henne. Vi tar avstand fra hennes uttalelser, hun har ikke noe med å krenke vår religion ... Hun kan si hva hun vil, og er sikkert pen og har en fin kropp, men vi kan ikke forandre Koranen på grunn av hva en kvinne mener".

Det var dette som fikk Bekkemellom til å reagere: "Uttalelsen fikk likestillingsministeren til å rase. Bekkemellem krevde at Islamsk Råd måtte på banen å fordømme uttalelsen. Det har ikke Islamsk Råd gjort. …

Nå har Bekkemellem tatt saken i egne hender, og innkalt Islamsk Råd til et møte tirsdag. Både lederen og generalsekretæren er invitert, sammen med lederen for imam-komiteen.

- Vi må få i gang en dialog i forhold til de utfordringene vi står foran, sier Bekkemellem til VG Nett.

Hun håper møtet kan bidra til å knytte tettere kontakt mellom muslimske ledere og det norske politiske miljøet. Likestillingsministeren ser for seg at møtet ikke skal være en engangshendelse, men starten på en tettere jevnlig dialog.

- Jeg ønsker å ta opp barn og kvinners situasjon generelt og den situasjonen Kadra har brakt på banen spesielt, sier Bekkemellem" (sitat slutt fra VG).

Hele denne saken tyder på at Bekkemellem har svært liten kjennskap til islam. Å tro at en islamsk menighet vil endre sin forståelse av Guds ord etter hva en norsk minister mener, er mer enn grenseløst naivt.

Muslimer tror at Koranen er Guds ord, dvs. de tror at det som står i Koranen er det Gud selv som har sagt. Koranen er ikke skrevet av mennesker inspirert av Gud slik de kristne påstår om Bibelen, muslimer hevder at Koranen er forfattet av Gud selv.

Å da tro at en islamsk menighet vil endre sin oppfatning av Koranens status som Guds ord etter en dialog med en norsk politiker tyder på en meget svak virkelighetskontakt.

Bekkemellem bruker trylleordet "dialog" - de fleste i Vesten i dag tror at dialog vil løse alle problemer. Men slik er det ikke. Å gå i dialog med muslimer vi bare føre til at vi gir etter for deres krav, slik Vesten i de siste tiår stadig har gjort. Å gå i dialog med folk som ønsker å ødelegge alt viktig man står for er bare ødeleggende for en selv.

Der Kadra forsøkte var dialog, og hun fikk svar på tiltale: "Kadra ble overfalt og banket opp. Norsk-somaliske Kadra ble natt til i går overfalt av flere titalls unge somaliske menn som anklaget henne for å ha fornærmet Koranen."

Det eneste løsning på problemene som islam fører med seg er at vi må svare på den arena de angriper oss. Dersom de kommer med argumentasjon, må vi svare med skalig, rasjonelle argumenter. Der hvor de forsøker å innskrenke frihet (forbud mot Muhammed-tegninger, forbud mot blasfemi (nylig vedtatt av det islamske flertall i FNs råd for menneskerettigheter)), må vi svare med å forsvare friheten med de midler som er nødvendige inkludert å arrestere de som krenker friheten. Og der de går til krig mot oss må vi svare med å gå til krig så kraftig at deres lyst til å krige videre opphører.

Dialog er ikke et alternativ. Det vi må kreve er at de ikke krenker friheten. Dersom de ikke vil følge dette, må vi sørge for at de i handling ikke blir i stand til å krenke frihet, og dette med de midler som er nødvendige.