Forsikringer

"Jeg vi gjerne forsikre bilen min" sier en ung mann til et forsikringsselskap. "Jeg er en dårlig sjåfør, jeg tar sjanser, jeg følger ikke fartsgrensene, og jeg har hatt mange ulykker med mine tidligere biler, det er egentlig et under at jeg har overlevd. Men nå trenger jeg altså en forsikring som dekker min nye bil hvis den skulle kreve dyre reparasjoner".

Antrtagelig ville forsikringfsselskapet da nekte å selge en forsikring til denne mannen, og vi synes at forsikringsselskapet har all rett til dette. Vi regner med at de fleste vil være enige med oss i dette.

I går dukket det opp en sak som essensielt sett er identisk med denne, men hvor mange åpenbart har et annet syn. Vi siterer fra omtalen i Aftenposten: "Hun er for tykk og syk for forsikring" var overskriften, og artikkelen sier blant annet: "Venstres nestleder Trine Skei Grande nektes alle typer helseforsikringer fordi hun er overvektig og har sukkersyke og astma."

Vi mener altså at et forsikringsselskap har all rett til å vurdere den de blir bedt om å forsikre, og vi mener at de har rett til å nekte å forsikre dersom de finner at risikoen for stor.

Men denne venstrepolitikeren har et annet syn. Hun vil benytte politisk makt for å tvinge forsikringsselskapene til å forsikre. Aftenposten skriver: "… Hun vil at staten skal sette grenser for forsikringsselskapenes tilgang til befolkningens pasientjournaler.

… Trine Skei Grande, partileder Lars Sponheim og stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen legger nå inn et privat lovforslag i Stortinget. Venstre vil ha et forbud mot at forsikringsselskapene og kommersielle aktører får tilgang til pasientjournalene, slik det er i dag. Partiet ønsker at nødvendige helseopplysninger skal kunne på et særskilt skjema, med fastlagte kriterier knyttet til de ulike forsikringstyper.

-Slik kan vi sikre at selskapene kun får informasjon som er relevant for å tilby forsikringen, sier Skei Grande." (sitat slutt fra Aftenposten).

Vi er noe overrasket over at disse Venstre-politikerrne mener at "opplysninger fra helsejournaler ikke skal være relevant for å tilby forsikringer", men dettw er ikke et viktig punkt.

Det som er viktig er at forhold mellom mennesker er frivillige, dvs. at avtaler mellom i dette tilfellet et forsikringsselskap og en som ønsker forsikring er frivillige. Kun da kan man få ordninger hvor alle er fornøyde.

La oss tilføye to ting. Hva med de som forsikringsselskapene da ikke vil forsikre? Og hva vil skje dersom staten nekter forsikringsselskapene å innhente opplysninger om helsetilstand hos de som ønsker forsikring?

Dersom samfunnet er fritt vil økonomien bli stadig mer effektiv, og velstanden vil øke. Et aspekt av dette er at alle mulighe tilbud vil bli mer og mer nyanserte, og dette vil inkludere tilbud om forsikringer. Så dersom staten ikke blander seg inn i økonomien, men lar folk produsere og handle fritt, vil det bli tilgang på stadig flere forsikringstjenester. I et fritt marked vil disse også blir mer tilpasset kundene, slik at de som lever sunt vil få billigere forsikringer, og de som ikke lever så sunt vil bli tilbudt noe dyrere foriskringer, noe som også vil være et incentiv til å leve sunnere. Mao. det som kan øke tilbudetr om ulike typer forsikringer er at økonomien er fri, dvs. at individers produksjon og handel er uten tvangsmessig innblanding fra staten.

Men hvis i dagens situasjon staten hindrer forsikringsselskapene å innhente opplysninger om de som ønsker forsikringer vil det føre til at alle forsikringer blir meget dyrere, eller i verste fall at selskapene slutter å tilby forsikringer i det hele tatt. Dette vil bli verre for alle.

Så det finnes måter å gjøre ting bedre på. Men antagelig vil det være stor tverrpolitisk enighet om å gjøre ting verre. Antagelig vil det bli flertall for det forslaget som Venstre vil legge frem, vi vil tippe at alle de andre partiene vil støtte et slikt forslag. DLF er dog imot. Vi mener som sagt at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, vi mener at kun dette over tid kan gi velstand, og vi mener at alle reduksjoner i frihet også vil redusere velstanden.

Det forslaget som Venstre vil gå inn for vil føre til at alle vil få til dels mye dårligere forsikringer enn i dag.
.
.
.
.


Addendum.
I Aftenposten i dag leser vi at et forsikringsselskap etter oppslaget i går har tilbudt Trine Skri Grande forsikring. Men vi vil tippe at dette ikke vil hindre Venstre i å få vedtatt sitt forslag med overveldende flertall.