Ny trygdesvindel: toppen av isfjellet

TV2 avslørte i går Norgshistorens største svindelsak: En lege og en psykolog har gjennom en periode på 16 år svindlet det offentlige for ca 150 millioner kroner.

Dette har de gjort ved å selge falske legeattester til i hovedsak innvandrer fra Marokko. Formålet var at disse da skulle kunne bli trygdet, dvs. slik at de kunne leve på en eller annen form for uføretrygd.

Vi siterer fra Nettavisens omtale av saken:

"Gjennom et samspill med en lege og en psykiater svindlet marokkanerne til seg 65 millioner trygdekroner [TV2 oppga 150 millioner] ved hjelp av uriktige legeerklæringer. Legen og psykiateren er tiltalt av Økokrim. Ingen av mottakerne av trygden er foreløpig siktet i saken, skriver VG.

– Det vil avhenge av om NAV anmelder enkeltsakene, slik at de kan etterforskes ved politidistriktene, sier førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim.

En marokkaner flyttet til hjemlandet med en gang han fikk innvilget uføretrygd i 1984. De påfølgende årene meldte han inn åtte barn til trygdekontoret, og økte dermed barnetillegget jevnlig, ifølge avisen.
Politikilder opplyser at det er uheldig hvis personer som har bestukket leger og psykiatere for å svindle trygd, ikke blir siktet. Pasientene skal ha betalt mellom 3.000 og 15.000 kr for legeerklæringene.

Flere av marokkanerne har hatt så god råd at de har bygd hus i Marokko, samtidig med at de har bodd i Oslo-området. Noen har også flyttet til hjemlandet, selv om de fortsatt har mottatt sykepenger, attføringsstønad og uførepensjon.

Allerede i år 2000 ble det avslørt omfattende trygdesvindel med uriktige legeerklæringer fra leger og psykiatere. Likevel valgte jurister i Oslo-politiet å ikke prioritere saken. Politiet fikk derfor ikke ransaket personene, eller beslaglagt noe" (sitat slutt fra Nettavisen.)

Dette har altså pågått i en periode på 16 år. Folk med intelligens, utdannelse og betrodde posisjoner har svindler til seg betydelige beløp,. Og de har hjulpet falske pasienter til å svindle til seg enda større beløp. Og politiet er blitt varslet, men valgte ikke å prioritere saken.

Hva forteller dette? La oss nevne at det i de siste årene er blitt avslørt en rekke saker hvor det offentlige er blitt svindlet for enorme beløp: vi kan nevne taxi-jusket, vannverkskandalen, og psykologjukset, og det er all grunn til å tro at dette kun er toppen av et enormt isfjell.

Disse sakene forteler at praktisk talt alle svindler det offentlige når de kan. Og de forteller at det offentlige er svært lite flinke til å passe på at folk ikke svindler til seg penger. Og de pengene som folk svindler til seg er de skattepenger vil alle tvinges til å betale til de offentlige.

Dette bekrefter det vi mener: velferdsstaten, det system hvor vi betaler mye av det vi tjener til det offentlige og så skal det offentlige og oss "gratis" skole, helsetjeneseter, veier, pensjoner, hjelp til de svake, osv., er et system som ikke fungerer, og som fremmer dobbeltmoral, snusk og kriminalitet.

Vårt syn er at disse problemene ikke kan løses i velferdsstaten. Skal man ha et samfunn preget av ærlighet, anstendighet og god moral, må man ha et system hvor hver enkelt har fullt ansvar for seg selv, hvor hver enkelt får disponere de han tjener, hvor det ikke er den letteste sak av verden å snylte på andre, og hvor staten kun har som oppgave å beskytte oss mot kriminelle.

Vi er overbevist om at utviklingen vil forsette i negativ retning i en god del år til, og vi er sikre på at det i fremtiden vil bli avslørt flere saker av den typen som TV2 avslørte i går.

Velferdsstaten er en samfunnsorganisering som ikke kan fungere. Vi må legge om, vi må legge om til et system med full individuelle frihet og fullt individuelt ansvar, og det må gjøres så rakst som mulig. Og jo lenger vi venter, jo verre vil det bli.