Forbud mot prostitusjon?

DLF er sterkt uenig i at det skal innføres et lovforbud mot å kjøpe sex. Dessverre ser det nå ut til at det blir et slik forbud etter at et betydelig flertall på helgens landsmøte i Ap bestemte seg for å følge SV og KrF og gikk inn for forbud.

Før vi kommenterer saken gir vi via Dagsavisen ordet til en av de som vil bli rammet av forbud mot sexsalg.

"– Politikerne har handlet uten å tenke. I går vedtok Arbeiderpartiet å forby sexkjøp. Samtidig gjorde [den prostituerte] MS seg klar til å selge sex i Nedre Slottsgate i Oslo. – Politikerne har handlet uten å tenke. Nå frykter jeg virkelig for framtiden, sier hun.

I sju år har MS solgt sex i horestrøket i Oslo. Hun har sett utenlandske prostituerte komme i stadig større antall. I dag har de norske jentene kun én gate igjen. En liten stubb av Nedre Slottsgate kalles nå for «norskegaten». S. sier hun ikke er i tvil om hvorfor det nå går mot et forbud mot kjøp av sex.

– Uten strømmen av utenlandske jenter ville dette ikke skjedd. Politikerne handler i panikk for å vise at de gjør noe for å hindre menneskehandel, sier den engasjerte 34-åringen, som forteller at hun har salg av sex som sin eneste inntektskilde.

Med Arbeiderpartiets kriminalisering av horekundene og et sannsynlig flertall for forslaget i Stortinget er hun bekymret for hvordan hun skal få penger til leilighet, mat og rus.

– Jeg er avhengig av pengene jeg tjener på gata for å klare meg økonomisk. Blir det et forbud vet jeg ikke hvordan det vil gå. Dersom politikerne også klarer å fylle gatene med politifolk som jager kundene rundt blir vi jo nødt til å flytte innendørs, sier S. til Dagsavisen.

Hun mener et forbud kan bidra til å skape mer – og hardere – kriminalitet.

– Blant oss norske jenter er det mange som må ha penger til stoff. Hvis vi ikke klarer å tjene pengene på å selge sex tror jeg det kan føre til at enkelte blir presset til å begå annen kriminalitet for å finansiere både stoffmisbruk og andre kostnader, sier S., som innerst inne ikke har noen tro på at politikerne vil klare å rydde prostitusjonen i Norge av veien med et forbud.

– Jeg kan ikke noe for at jeg undrer da. Hvis jeg blir med en mann i en bil, hvordan skal politiet kunne vite om det er en venn av meg, eller om det er en kunde? En helt umulig oppgave tror jeg, men dersom forbudet jager oss vekk fra gatene så får vi begynne å praktisere sex innendørs da, som vanlige mennesker, smiler 34-åringen.

Hun mener politikerne burde visst bedre.

– Prostitusjon er verdens eldste yrke, og sex må folk ha. Å kriminalisere sexkjøp er helt idiotisk, og det ordet kan du godt skrive med store bokstaver. Den må nok tenke litt på nytt, denne regjeringen, sier S. bestemt."

Artikkelen inneholder også kommentarer fra folk som kjenner prostitusjonsmiljøet godt, og deres kommentar avsluttes med følgende:

"… loven kommer ikke til å føre til mindre prostitusjon. – Loven vil klare å rense gatene og få bort gateprostitusjonen, men vi klarer ikke å hjelpe én eneste kvinne ut av prostitusjonen…" (sitat slutt fra Dagsavisen.)

Vi er enige i de vurderinger av virkningene av et forbud som de berørte og som fagfolkene har og som er gjengitt ovenfor.

Vi er dog uenige i følgende: "Politikerne har handlet uten å tenke". Problemet med slike skadelige vedtak som Ap-landsmøtet fattet er ikke at de som står bak ikke har tenkt, problemet er deres verdisyn.

Det verdisynet som ligger bak er for det første meget puritansk. For det annet innebærer det at de ikke har respekt for andre mennesker og deres rett til å ta egne valg og til å leve slik de måtte ønske. For det tredje innebærer det at de betrakter seg selv som mye klokere, innsiktsfulle og moralske enn andre, og for det fjerde innebærer det at disse selvutnevnte kloke har rett til å tvinge andre til å leve slik de synes er riktig. For det femte innebærer det at de bryr seg lite om de negative konsekvensene som vil ramme de berørte.

Det er dette som ligger bak forbudet, ikke at de som har fattet vedtaket "ikke har tenkt".

De som er tilhengere av forbud vil dog ikke innrømme dette. De vi si at det de gjør er det som er best for jentene, og at de vil sette inn tiltak som skal hjelpe dem. De skal også oppruste politiet slik at de får ressurser til å ta seg av de nye oppgavene som måtte komme når loven trer i kraft.

Det er ingen grunn ti l å tro dem på dette; gang på gang tidligere har de lovet tilsvarende tiltak, og det som alltid skjer er at tiltakene ikke virker eller virker svært dårlig.

De sier også at de er ute etter å ta bakmennene, de som tvinger kvinner ut i prostitusjon. Men å tvinge noen ut i prostitusjon er allerede forbudt, så her virker forbudet åpenbart ikke. Den løsningen som politikerne da går inn for er selvsagt ikke å stille spørsmål ved egne verdier, men å innføre et nytt forbud – det er slik deres verdisyn er.

La oss også ha sagt at en stor del av prostitusjonen foregår frivillig, og at å forby alt siden noen er utsatt for tvang er som å forby bilkjøring fordi noen kjører for fort.

Vi skal ikke gå mer inn på de negative konsekvensene forbudet vil føre med seg, vi skal kort si hva vårt syn er.

Vi mener at voksne som velger det frivillig (dvs. som ikke blir tvunget av andre mennesker) har rett til å selge sex og til å kjøpe sex. Vi mer at frivillige avtaler som har med sexsalg å gjøre bør være lovlige. Vi er mao. ord for at bordellvirksomhet skal være lovlig.

Vi tror at mange prostituerte er ressurssterke mennesker som har tatt et valg om å leve av å selge sex, og dette er et valg de har full rett til å ta. Vi tror dog at mange av de som selger sex heller ville ha hatt en annen type jobb. Vi er derfor for at jobbtilbudet skal være så mangfoldig og variert som mulig, og den eneste måten å få til dette på er å ha en fri økonomi.

Spesielt gjeldet dette prostituerte kvinner fra fattige land: de kommer hit fordi de ikke har noen god fremtid i hjemlandet. Mao. det som kan hjelpe dem mest i hjemlandet er at økonomien i landet blir fri, dvs. at man har størst mulig respekt for individers rettigheter og minst mulig regulering av økonomien. Men de som er tilhengere av forbud mot salg av sex er også imot en fri økonomi, så de er mao. for det som fører enkelte kvinner ut i prostitusjon samtidig som de er imot at de velger prostitusjon.

Uansett er det vår overbevisning at det forbudet som kommer om et års tid vil ha liten effekt i den retningen det tilhengere ønsker, tvert imot: forbudet vil gjøre det verre for de prostituerte. Antallet kunder vil neppe synke, de som kjøper sex i dag vil ikke bry seg om at det blir forbudt. De prostituerte vil bli mer utsatt for ubehagelige kunder, og politiet vil ikke få resurser til å ta seg av de nye oppgavene. Hjelpetiltakene vil være dårlige.

Så det kommer til å gå her som det går på alle andre områder: de venstreorientere er varme tilhengere av tiltak som har negative konsekvenser for de som gjelder, og de bryr seg ikke om alle de protester og innvendinger som kommer fra de som rammes.