95 %

Vi har forsøkt å finne en kommentar i den vanlige pressen til denne saken, men har ikke lykkes. En reportasje på TV-nyhetene for et par dager siden fortalte følgende: skattemyndighetene foretok i et av fylkene i Midt-Norge en undersøkelse av en rekke firmaer og oppdaget at 95 % av dem hadde brutt skattereglene. Firmaene hadde underslått moms, de hadde betalt folk for å arbeide svart, de hadde byttet varer/tjenester med andre firma uten å oppgi dette, osv.

Et resultat på 95 % betyr at praktisk talt alle bryter skattereglene.

Og hva forteller dette? Jo, det forteller at respekten for lov og rett er praktisk talt null. Det forteller at folk flest har så liten respekt for det som politikerne vedtar at de med den beste samvittighet i verden bryter skattereglene og beholder penger selv når de skulle ha innbetalt dem til staten.

Dette er dog et nødvendig resultat av velferdsstaten: velferdsstaten er et system som innebærer at vi betaler en del av det vi tjener til staten og så skal staten til gjengjeld gi oss gratis (eller sterkt subsidiert) skole, helsetjenester, veier, pensjoner, sosialhjelp, trygd, u-hjelp, distriktsstøtte, forskning, osv. Dette systemet vil nødvendigvis føre til at skatter og avgifter stadig øker, til at byråkratiet øker, og derfor til at flere og flere unndrar midler fra beskatning. Mao. velferdsstaten fører til redusert respekt for lov og rett, og derved til mer kriminalitet og mer korrupsjon.

Vi nevnte innledningsvis at vi ikke hadde funnet noen kommentarer til denne saken. Dette til tross for at det har vært et stort antall lignende saker i de siste årene;: taxi-juks, trygdsvindel, underslag, korrupsjon, osv. Også i dag er en lignende sak omtalt på Dagbladets forside, der fortelles det om store momsunderslag i restaurant-næringen i Oslo.

Hvorfor er det ingen kommentarer? Antaglig fordi da ville kommentatorene måtte se disse saken i sammenheng, og da ville han innse at disse sakene forteller om en velferdsstat på vei mot sammenbruddet. Og fordi alle kommentatorer er tilhengere av velferdsstaten så vil de derfor måtte si noe som er negativt om noe de er tilhengere av. Det ser det ut til at de ikke vil dette, isteden skriver de kun om slike saker enkeltvis, de betrakter disse sakene kun som enkelttilfeller uten å se det poeng som alle sakene illustrerer: og dette er det at velferdsstatens stadig mer tyngende skattenivå og byråkrati driver stadig flest over i snusk og korrupsjon.

DLF er som eneste parti motstander av velferdsattem Vi vil ha et velferdssamfunn, og dettef orutsetter at den enkelte har full frihet og fullt ansvar for eget liv. Statens oppgave skal være å beskytte oss mot kriminelle. Dette inebærer at enhver selv beholder det han tjener, og selv bruker egne midler på (egne barns) utdannelse, at man selv tegner sykeforsikring og en pensjonsforsikring, at man selv betaler for det man bruker av veier og andre tjenester som i dag leveres "gratis" av det offentlige, osv. Kun dette systemet kan føre til at folk flest respekterer lov og rett, og kun dette systemet kan på sikt gi et samfunn preget av fred, harmoni og velstand.