Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel om drivhuseffekten av Onar Åm, en artikkel om samme tema av Vegard Martinsen, og en artikkel om Anton Martin Schweigaards avhandling "Om den tyske filosofi" av Petter Sandstad. I tillegg vil man finne omtaler av to interessante bøker, Hege Storhaugs Størst av alt er friheten, og Elisabeth Skarsbø Moens Profet i eget land: historien om Carl I Hagen.

Dette nummer kan kjøpes ved å betale kr 35 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto 1645 03 43866. Tidligere numre av LIBERAL kan også kjøpes, dog ikke første årgang, som er utsolgt.