Velferdsstaten vokser og vokser

"Tannlegene vil la staten betale" og "Tjukk? Nå får du hjelp fra staten" har vi lest på forsidene til hhv. Aftenposten og Dagbladet de siste par dager.

Og hvem kan bli overrasket over slikt? De aller fleste ser i dag på staten som en institusjon som skal løse alle problemer som måtte oppstå. Har du dårlig råd? Staten hjelper deg. Trenger du hus? Staten hjelper deg. Vil du drive en forening? Staten hjelper deg. Trenger du en ferie? Staten hjelper deg. Vil du ha skole- og helsetilbud uten å betale for det? Staten hjelper deg. Er du for tykk? Staten hjelper deg. Trenger du hjelp til å betale tannlegeregningen? Staten hjelper deg.

Mao. velferdsstaten vokser og vokser, og enhver burde forstå at dette i lengde vil føre til at skattene blir høyere og høyere, at byråkratiet blir mer og mer omfatende, og at flere og flere blir drevet over i skattesnyteri og annet snusk, osv. Alt dette er svært skadelig, og vil medføre at den generelle samfunnsmoralen forfaller. Man det er ingen (innen etablerte miljøer) som gir uttrykk for slike tanker, alle later som om dette enorme problemet ikke finnes. (Det er dog også mulig at de ikke er i stand til å fortså at dette problemet finnes.)

DLF er også her annerledes. Vi er klar over de enorme problemene som velferdsstaten fører med seg (velferdsstaten er en samfunnsorganisering som innebærer at det offentlige skal ta seg av alle tenkelige oppgaver), og vi er i mot velferdsstaten. Vi vil at staten kun skal ta seg av de legitime statsoppgavene: å beskytte innbyggerne mor kriminelle og mot trusler fra andre land, dvs. vi mener at staten kun skal ta seg av politi, rettsapparat og militært forsvar.

Vi mener at velferdsstaten er en grunnlegende umoralsk institusjon. Velferdsstaten baserer seg på initiering av tvang. Vi er alle tvunget til å betale størstedelen av det vi tjener til det offentlige. Folk med vanlige inntekter i Norge i dag betaler innpå 70 % i samlede skatter og avgifter til det offentlige, dette for å finansiere den stadig økende mengde oppgaver som faller på det offentlige.

Vi mener at det er umoralsk av staten å tvinge noen til å betale andres tannlegeregninger eller slankeprogrammer. Likeledes mener vi at det er umoralsk å tvinge noen til å betale for andres pensjoner, skolegang eller legebehandling. Vi mener at enhver primært bør betaele dette selv (iblant via forsikringsordninger). De som ikke kan betale slikt selv bør få hjelp av private veldedige organisasjoner.

DLF er altså for individuell frihet, vi er for laissez-faire-kapitalisme, et system hvor statens eneste oppgave er å beskytte individers rettigheter. Vi er altså for det eneste samfunnssystem som over tid kan gi et samfunn preget av harmoni, fred og velstand. At dagens samfunn fører til det motsatte burde bli klarere og klarere for hver dag som går.