"De andres liv"

Hva gjør en ærlig og idealistisk sosialist som tror at sosialismen fører til et godt og velstående samfunn når han oppdager hva sosialismen egentlig er og hva den fører til i praksis?

Dette er et av temaene i den tyske spillefilmen "De andres liv".

Filmens handling begynner i det sosialistiske Øst-Tyskland i 1984, og hovedperson er agent i Stasi, Øst-Tysklands beryktede hemmelige politi. Agenten, Gard Wiesler, som er ekspert på overvåkning og avhør av mistenkte opposisjonelle, blir satt til å overvåke dramatikeren Georg Dryman. Dryman ser ut til å være lojal mot regimet, men et regtjeringsmedlem fatter mistanke om at Dryman kanskje ikke er så lojal mot regimet som man tror. Wiesler får i oppdrag å overvåke Dryman.

Under overvåkningen blir Stasi-agenten fascinert av Drymans liv og hans engasjement i kunst. Dryman er et levende menneske, han er en som utfolder seg på mange av livets arenaer - hans liv er det stikk motsatte av det tørre og følelsesløse byråkratliv som Stasi-agenten lever.

Bakgrunnen for overvåkningen er et udiskutabelt faktum: Stasi overvåket et stort antall østtyskere, Stasi hadde innpå 100 000 faste agenter og omtrent 300 000 informanter. Etter at Øst-Tyskland gikk i oppløsing og ble slått sammen med Vest-Tyskland ble alle arkiver frigjort, og alle var sjokkerte over hvor omfattende overvåkningen hadde vært. Men med tyskernes sans for orden var arkivene intakte, og det ble mulig for alle å finne ut hva Stasi hadde på dem. Mange ble meget sjokkerte da de leste mappene om seg selv. Men tilbake til filmen:

Filmen har mange svært viktige elementer: den viser det rent estetiske forfallet i bymiljøene, den viser dobbeltmoralen på alle nivåer i der sosialistiske samfunn, den viser fattigdommen, den viser maktmisbruk, den viser hvor viktig kunsten er: Et sted spilles Beethovens Apassionata-sonate, og det sies omtrent følgende: "Kan noen være annet enn god etter å virkelig å ha hørt dette musikkstykket?"

Viktigst politisk sett er at filmen utvetydig fremstiller samfunnet som sosialistisk, og at elendigheten fattigdommen, korrupsjonen og undertrykkelsen er resultat av sosialsimen.

De fleste elementer i filmens handling er på flere punkter meget overraskende, og vi har ikke røpet noe av dette. Så selv etter at man har les denne kommentaren kan man oppleve dette som en spennende film.

Filmen, som nettopp er sluppet på DVD, anbefales på det varmeste.