En tragisk sak

Dagsrevyen fortalte i går om følgende tragiske sak: En eldre kvinne bli i løpet av en tre måneders tid frastjålet ca 80 000 kr, og tyven var hennes kommunale hjemmehjelp. Tyven hadde klart å få tak i kvinnens bankkort og PIN-kode, og hadde så systematisk tømt kontoen for 80 000 kr.

Dette er forferdelig tragisk, men det blir verre: pga. sommel fra politiets side ble tyven kun dømt for å ha stjålet 16 000 kr. Tyven er tidligere dømt for tyveri, men er nå fri og kan ta jobb som hjemmehjelp hvor som helst i Norge (bortsett fra i Oslo). Dessuten er tyvens arbeidsgiver, Oslo kommune, ikke erstatningspliktig! Det må også nevnes at det er i strid med loven å kreve vandelsattest av folk som skal ansettes som hjemmehjelper

Vi synes dette er virkelig skandaløst. Hadde dette systemet vært i nærheten av slik det burde være ville tyven ikke blitt ansatt som hjemmehjelp – vedkommende var jo tidligere dømt for tyveri. Videre, tyven ville i denne saken ha blitt dømt for hele tyveriet. I et rasjonelt system vilel også arbeidsgiveren vært erstatningspliktig.

Hjemmehjelper er folk som må ha tillit - de kommer nært innpå eldre mennesker i deres egne hjem, og at det er forbudt å kreve vandelsattest av de som ansettse som hjemmehjelper er skandaløst. Når kommunen sender en hjemmehjelper inn til et eldre menneske så burde kommunen vært ansvarlig - kommunen burde ha sjekket at vedkomemnde kan det som trengs og at vedkommende er pålitelig. I dette tilfellet har dette ikke skjedd, og vi regner med at det finnes mange lignende tilfeller.


Vi føler sterkt med damen som ble bestjålet, og vi ønsker at vi kunne gjøre mer. Men det enste vi kan gjøre er å oppfordre folk til å stemme på DLF, og til ikke å stemme på de andre partiene. De andre partiene er alle medansvarlige for at det denne damen ble utsatt for har som resultat at hun ikke får igjen de 80 000 som ble stjålet, og for at tyven nå går fri og kan ta samme type jobb i andre deler av landet.