Statlig monopol på spilleautomater

I forrige uke ble det avgjort: staten får monopol på spilleautomater. Staten vant saken som automateierne hadde brakt inn for EFTA-domstolen etter at Stortinget i 2003 vedtok at Norsk Tipping kan gis enerett til drift av automater for pengespill. Vedtaket i EFTA-domstolen betyr at fra 1. juli vil det være forbudt for private å drive pengespilleautomater, og de som i dag er plassert rundt omkring på kjøpesentre og lignende steder vil bli fjernet. Statlige automater, drevet av for eksempel Norsk Tipping, vil erstatte (noen av) dem.

Et resultat av dette vil være at mange frivillige organisasjoner som har fått inntekter fra spilleautomater – organisasjoner av typen Røde Kors, Redningsselskapet, idrettslag, etc. - vil miste store deler av sine inntekter. Staten ved kulturminsiteren sier at de vil kompensere for (noe av) dette, noe som betyr at i steden for at folk bidrar frivillig via spilleautomatene, vil de nå bli tvunger til å bidra over skattseddelen. Vi er ikke overrasket over at myndighetene synes at frivillige bidrag er ille, men at bidrag som er innkrevet ved tvang er greit.

Den formelle begrunnelsen for at staten skal ha monopol er at automatene må bli mindre tilgjengelige slik at færre spiller bort det de eier og har, og at færre skal bli spilleavhengige.

Vi vil tro at mange har glede av å spille litt på automatene, og at de aller fleste klarer å håndtere sitt pengespill uten problemer overhodet. Det er antagelig noen få som har så svak viljestyrke og så stor tro på at de vil kunne vinne at de spiller bort alt de eier og har, men er dette et grunnlag for det som i praksis er å forby slike automater? Vi mener Nei. Selv om noen skader seg / blakker seg på noe som er til glede og nytte for de fleste, mener vi at det er galt å hindre noen i å bruke det.

Noen skader seg på usunn mat, men vi er imot at staten skal regulere hva vi spiser. Noen skader seg ved å bruke alkohol, tobakk, eller narkotika. Vi er allikevel imot at staten skal forby eller regulere slik ting.

Vi er for frihet, og frihet innebærer at staten ikke skal hindre muligheten til å foreta ukloke valg.

Grunnen til at slike ting skjer i stort omfang – at mange foretar ukloke valg som er til betydelig skade for dem selv – er en omfatende samfunnsmessig ansvarsløshet, en ansvarsløshet som blir stadig mer utbredt. Den mest grunnleggende holdningen som styrer samfunnet i dag er at ingen individer skal holdes ansvarlig for egne handlinger og egne valg. Derfor skal alle sikres jobb, pensjon, legebehandling, inntekt, bolig – nærmest uansett egne handlinger og egen innsats. Av samme grunn skal derfor kriminelle ikke straffes (eller straffes svært mildt). Når folk behandles på denne måten, når de ikke har ansvar for eget liv og egen velstand og eget velvære, vil de selvsagt i stadig større grad oppføre seg ansvarsløst.

Det er velkjent at frihet og ansvar hører sammen, men på samme vis hører også ansvarsløshet og ufrihet sammen. Jo mindre frihet som finnes, jo mer ansvarsløst oppfører folk seg, og jo større påskudd bruker makthaverne for å redusere friheten enda mer. Man er her inne i en ond sirkel: frihet er et gode og er nødvendig for harmoni og velstand: skal vi komme ut av den onde sirkelen må man begynne å holde folk ansvarlig og man må gi dem større frihet. I dag går det dessverre feil vei. Forbudet mot private automater er enda et skritt i retningen av å gjøre oss enda mer ansvarsløse. Og et samfunn som i stadig større grad blir preget av ansvarsløshet er den verste utvikling vi kan ha.