Norge og Hamas

DLF tar sterk avstand fra det som reelt sett er Norges anerkjennelse av terroristorganisasjonen Hamas.

Som kjent er Hamas en terroristorganisasjon som ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere, og som åpent støtter bruk av vold mot Israel/israelere. Etter de nylige valgene blant palestinerne fikk Hamas så stor oppslutning at de kom med i regjeringen, og dette førte til at alle siviliserte land brøt sine offisielle forbindelser med de palestinske myndighetene.

Som første land har nå Norge tatt initiativ for igjen å åpne kanalene til den palestinske regjeringen; nylig hadde statssekretær Raymond Johansen et møte med representanter for den palestinske regjeringen. Utenriksminister Støre uttalte til Aftenposten at han "er tilfreds med statssekretær Raymond Johansens besøk hos den nye palestinske samlingsregjeringen. Det var et viktig signal å sende at vi kommer dem i møte".

Videre fra Aftenposten: "Støre minnet også om hvilke bestrebelser palestinere har bak seg for å komme frem til en samlingsregjering der Hamas-medlemmer deltar. Han understreket at det for Norge var viktig å være tidlig ute med å normalisere forholdet, for å bidra til å gjenopprette stabilitet i hele området. Dessuten mener Støre at man må holde kontakt med hele den palestinske regjeringen, ikke bare deler av den, slik andre har tatt til ord for.

Norges normalisering av forholdet til den palestinske samlingsregjeringen skader ikke fredsprosessen i Midtøsten, snarere tvert imot, mener utenriksministeren." (Sitat slutt.)

Det Støre mener med "fredsprosess" er antagelig en uendelig serie med forhandlinger som resulterer i fredsavtaler, fredsavtaler som, hvis vi skal dømme etter historien, alltid brytes.

Vårt syn er at slike avtaler er meningsløse: Det som kalles "konflikten i Midt-Østen" handler om at det store muslimske flertall i området (i landene omkring Israel) ikke er villige til å godta at det på det de betrakter som deres område finnes en ikke-muslimsk stat organisert etter vestlig modell, en stat med stor grad av individuell frihet.

Den muslimske siden vil ikke godta at denne staten finnes så lenge islam står sterkt. Uansett hvor mange avtaler som inngås vil den muslimske siden forsette sine angrep mot Israel. Å tro at krigen kan avsluttes med en avtale mellom Israel og palestinerne så lenge islam står sterkt, er en naivitet av samme grad som Chamberlain viste overfor Hitler da han i München i 1938 inngikk en avtale med Hitler, en avtale som Chamberlain sa skulle gi oss "fred i vår tid". Mindre enn to år senere var verdenskrigen i gang.

Mao. måten å forholde seg til den palestinske siden på er å nedkjempe den i krig. Dette er noe som Israel må gjøre. Og det minste vi kan gjøre er å la være å støtte Israels fiender. Det regjeringen nå gjør med sin åpning overfor Hamas er å støtte en terroristorganisasjon som vil eliminere Israel med en angrepskrig. Som sagt, DLF tar sterk avstand fra dette. Vi er sterkt imot at man som Støre sier i artikkelen sitert over "skal komme terrorister i møte".