Historien gjentar seg – eller ...

I 1979, etter den islamske revolusjonen i landet okkuperte iranske “studenter" USAs ambassade og tok de ca 50 ansatte som gisler. Den veike Jimmy Carter var president, og gislene satt så lenge Carter satt som president. Under de ca 450 dagene gisseltakingen varte gjorde Carter ingen ting for å svare på det som reelt sett var okkupasjon av amerikansk jord. (Han sendte dog en meget liten militær styrke inn med helikoptre for få frigitt gislene, men viktige deler av denne styrken havarerte under en mellomlanding og operasjonen ble avbrutt.) Lederen for de som okkuperte ambassaden var mannen som nå er president i Iran.

Er England nå kommet i en lignende situasjon? Sist fredag ble 15 britiske marinesoldater kidnappet av Iran mens de var på rutineoppdrag i kysten utenfor Iran.

Det burde være rimelig klart at dette er en bevisst provokasjon fra Irans side. FN er i ferd med å vedta sanksjoner mot Iran fordi Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, og USA sier klart og tydelig at Iran står bak terrorgrupper som opererer i Irak. Men dette er kun ord og medfører ingen handling, dvs. medfører ingen negative konsekvensner for Iran.

Hvordan bør Vesten svare på dette angrepet/gisseltakingen? Ikke slik som Tony Blair hittil har svart; han har gitt Iran flere dagers frist for å løslate gislene, men "Downing Street sources denied that Mr. Blair's comments should be read as an ultimatum to the Iranians or that any sort of military option was under consideration."

Så Iran har ikke fått et ultimatum. Det virker som om vi får en gjentagelse av det som skjedde i 1979. Og det som skjedde i 1979, og det som skjedde etterpå, førte kun til at Iran ble styrket og at Vesten ble ytterligere svekket.

Vi regner med at USA og England og FN vil gi ytterligere innrømmelser til Iran og at gislene etter noen dager eller uker vil bli sluppet fri. Man det kan hende at Iran betrakter USA/England som så svake at gislene vil bli stilt for retten og dømt som spioner, noe som kan medføre dødsstraff. Mao. vi frykter at det som skje vil styrke Iran enda mer, og at Vesten vil komme ytterligere svekket ut av denne konfrontasjonen.

Hvordan burde USA/England ha svart? De burde ha svart at "dersom gislene ikke er løslatt innen 24 timer betrakter vi dette som et militært angrep på oss, og vi vil svare med hele den militære kraft vi har til rådighet for å uskadeliggjøre det sittende terrorstyret i Iran".

Men så svak som Vesten er blitt regner vi med at dette er noe vi neppe får se. Mao. vi frykter at historien vil gjenta seg.