Skatteflyktninger

"Milliardarving flytter til Sverige" er en overskrift på NA24 i dag, og vi siterer fra artikkelen: "Stein Erik Hagens yngstedatter flytter til Sverige for å spare formueskatt. I dag ble det kjent at Sverige fjerner formueskatten, og allerede har den første skatteflyktningen meldt overgang.

Ifølge Stein Erik Hagen var flytteplanene allerede bestemt før det ble kjent at svenskene letter på skattetrykket for de formuende, men formueskatten i Norge er forklaringen på hvorfor milliardærarvingen flytter fra Norge.

Hagen forventer også at hans andre datter, Camilla, kommer til å flytte til Sverige.

- Om det ikke endrer seg i Norge vil de etter hvert flytte andre steder. Men jeg har ikke tenkt å flytte på meg, sier Hagen til NA24.
Stein Erik Hagen har overført mye av sin formue, som ligger i selskapet Canica, til døtrene, og Caroline er utpekt til den som skal føre familieverdiene videre.

- Det er de andre barna enige om også. Jeg er heldig at det er noen som i det hele tatt vil. Hun har alltid vært butikkinteressert, stått i porten og solgt vafler til folk i gaten. Hun har alltid vært opptatt av å tjene penger og ta ansvar, og hun sitter i styret i Canica, sa Hagen til Aftenposten i fjor sommer. " (Sitat slutt)

Vi har ikke så mange ord å si til dette. Vårt syn er at pengene man tjener tilhører den som tjener dem, og at de således ikke tilhører samfunnet eller staten eller andre mennesker. Vårt syn er at enhver har full moralsk rett til å disponere sine penger slik vedkommende selv vil, og at enhver i dagens system har all rett til å gjøre alt som er mulig for å redusere sin skattebyrde mest mulig. Vi støtter dog ikke ulovligheter, men det å benytte alle muligheter innenfor dagens skattesystem for å redusere skatten mest mulig er vi for.

Det å dra til andre land med lavere skattebyrde er en enkel og grei løsning, en løsning som personen omtalt i NA24s artikkel nå benytter seg av, og vi kan bare si "Lykke til, og måtte flere følge deg!"

At ressurssterke folk drar fra land med stor statlig makt (og derved høyt skattenivå) er ikke noe nytt. At det sosialistiske Øst-Tyskland i 1960 måtte sette opp en mur mot grensen for å hindre de ressurssterke i å stikke av til Vest-Tyskland illustrerer dette. Tilsvarende skjedde i England på 60-tallet etter at sosialismen vokste seg stadig sterkere fra 1945; en mengde ressurssterke folk dro da fra England til det langt friere USA. For å beskrive dette fenomenet ble det benyttet et ord som åpenbart var hentet fra Ayn Rands "Atlas Shrugged": "brain drain": de beste hjernene søker alltid frihet og rømmer fra ufrie land!

Man bør også legge merke til en formulering som Hagen benytter i artikkelen sitert over: "Hun har alltid vært opptatt av å tjene penger og ta ansvar" – å tjene penger er å skape verdier, og dette er noe positivt, og det å ta ansvar hører intimt sammen med dette; å ta ansvar innebærer verdiskapning. Vi skulle ønske at flere la vekt på dette viktige poenget. I Norge i dag er alt for mange opptatt av ikke å skape verdier, men å fordele verdier skapt av andre. Dette innebærer på alle vis en ansvarløshet som på sikt er meget skadelig.

Vi vil ønske alle skatteflyktninger lykke til!

Skatteflytninger er dyktige folk som skaper verdier dit de kommer. Hvis vi hadde styrt i Norge ville Norge vært et skattparadis, skatteflyktningene ville ha kommet hit, og da ville velstanden i Norge steget kolossalt!