Reklame i skolen

I sin utrettelige iver etter å fremme meningsløse lovforslag legger regjeringen ved undervisningsminister Øystein Djupedal nå frem et forslag om forbud mot reklame i skolen. Regjeringen vil at skoleelever ikke skal bli utsatt for kjøpepress ved at de utsettes for reklame når de er på skolen.

I NRKs reportasje om dette i morges var det et intervju med en elev som hadde fått reklameprodukter da hun begynte i skolen, hun hadde fra Tine fått et viskelær som så ut som en brunost i miniatyr og en matboks som reklamerte for melk. Vi forstår godt at Djupedal ikke vil at elevene skal løpe til dagligvarebutikken for å kjøpe brunost og helmelk, men vi vil allikevel si at den type reklame som elevene utsettes for på slike produkter (viskelær, linjaler, matbokser) er som en dråpe i havet.

Reklame er overalt. Klær med merker (Levis), mobiltelefoner med logo (Nokia), skolesekker med fabrikkmerke (Fjellreven), mp3-spiller med logo (Apples iPod) er overalt, og alle disse varemerkene fungerer som reklame. Dessuten er det slik at ungdommer er utsatt for reklame alle andre steder: når de hører på radio, når de er på kino, når de ser på TV (produktplassering), når de ser på sport (reklamelogoer på sportsantrekk og startnumre), osv. Å forby slikt er umulig. Å hindre at elever utsettes for slikt er umulig. Å tro at man reduserer noe kjøpepress ved å forby matbokser med Tine-logo er et meget overraskende standpunkt.

Når forbudet er gjennomført vil vel opprettes en spesiell enhet på skolen som skal beslaglegge matbokser med Tinelogo og viseklær som ser ut som brunoster. Ja, vi ser fren til den dagen, og regner med at elevene med vanlig subtil verbal ondskap på en knusende måte vil latterliggjøre de lærere som får denne jobben.

Reklame er en god ting. Reklame informerer potensielle kunder om hva slags varer som finnes, og vi er derfor absolutt for reklame; materiell velstand er en god ting: ting som det reklameres for - iPoder, mobiltelefoner, biler, ferieturer, brunost - er goder, og vi vil at flest mulig skal få anledning til å benytte slike ting.

Mht kjøpepress, så kan man ikke motvirke slikt ved å forby reklame i skolen. Kjøpepress kan man bare motvirke ved å lære barn opp til å være selvstendige og til å stole på egne rasjonelle vurderinger, dvs. ved å lære dem opp til å være individualistiske, til å ha tiltro til egne verdier, kort sagt til å være rasjonelle egoister. Men dagens politisk elite er sterkt imot dette, de er sterkt imot at folk skal være selvstedige og rasjonelle, dagens elite vil at folk nærmest skal være selvoppofrende stemmekveg som ikke skal stiller kritiske spørsmål ved det de får servert fra politikere og andre i eliten. Dagens elite vil altså at folk skal gi etter for det "kjøpepress" som politikerne utsetter dem for og som er skadelig for folk, men at de skal være imot det "kjøpepress" som de utsettes for av kommersielle aktører som vil selge folk ting de kan ha glede og nytte av. Dette virker motsatt av det som er rett og riktig, og det er det også.

For å oppsummere: DLF er altså imot reklameforbud i (den offentlige) skolen.