Troskapsløfte fra innvandrere?


Aslam Ahsan, som leder Ressurssenteret for pakistanske barn, skriver i en kommentar i Aftenposten at han ønsker at det bør stilles krav om lojalitet og troskap til grunnleggende norske verdier når nye landsmenn innvilges statsborgerskap. Sagt med andre ord ønsker han at innvandrere skal avlegge troskapsløfte til norske verdier når de mottar norsk statsborgerskap.

Under dagens ordning får nye borgere i landet bare utlevert et pass over skranken på en politistasjon, og vi har blitt fortalt av innvandrere at de har vært skuffet over den byråkratiske måten dette gjøres på, de ville ha foretrukket, og hadde forventet, at en viktig hendelse som å bli Norsk Statsborger var forbundet med en formell seremoni. I USA har man en seremoni når innvandrere blir amerikanske statsborgere, og i forbindelse med denne må innvandrerne avlegge et troskapsløfte til den amerikanske konstitusjonen.

Et forslag om at det bør opprettes en mer seremoniell ordning når innvandrere mottar norsk statsborgerskap er sendt ut på høring av kommunalminister Erna Solberg. Forslaget går inn for at fylkesmannen skal arrangere en velkomstseremoni et par ganger i året for nye statsborgere. Men den foreslåte ordningen er ment å være frivillig. Ahsans syn er at en slik velkomstseremoni bør være obligatorisk. Ashan mener også at deltagelse i seremonien bør være obligatorisk: det bør stilles krav til nye landsmenn om lojalitet og troskap til Norges Grunnlov, mener han.

DLF er tilhenger av fri innvandring: alle som kommer hit og ønsker å arbeide er velkomne. Jo flere som arbeider i Norge, jo større blir velstanden for alle.

Men de som kommer må selvsagt rette seg etter Norges lover, og for å markere dette klart og tydelig bør innvandrere avgi en type erklæring om at de skal følge Norges lover. Vi vil tro at dette enklest gjøres på samme måte som i USA, hvor innvandrere kurses i grunnleggende normer og hvor de avlegger en erklæring når de mottar sitt amerikanske stasborgerskap. Vi er også for at det bør bli langt lettere å oppnå norsk statsborgerskap for de som er villige til å avgi denne erklæringen.

Vi er også tilhengere av at det arrangeres en gruppevise seremonier når innvandrere mottar norsk statsborgerskap, og at denne altså bør være obligatorisk.