Oslo sporveier

Oslo sporveier har alle osloborgere erfaringer med. Og erfaringene er ikke udelt positive, for å si det forsiktig. Stadige forsinkelser, dårlig service, og, i det siste, et betydelig antall nesten-katastrofer (for eksempel branntilløp i T-bane-tunellene).

Dette kan selvsagt ikke fortsette.

Styreleder i Oslo sporveier, Michael Tetzscher, har gitt uttrykk for at han ønsker en privatisering. Han mener at dette er den eneste måten man kan sørge for at Oslos innbyggere kan få et transportsystem – buss eller bane eller trikk – som er trygt og pålitelig.

Vi er enige i dette. Oslo kommune har drevet sporveien i mange tiår, og de ikke bare ubekvemme og irriterende, men også direkte farlige resultatene, ser vi tydelig i dag.

Ap og SV går selvfølgelig imot en privatisering, de lever i en drømmeverden hvor løsninger på alle problemer er å ønske seg mer penger fra det offentlige, dvs. innkrevet fra skattebetalerne, i dette tilfellet til vedlikehold og en generell opprustning av sporveien. Selv om dette ønsket blir uoppfylt i tiår etter tiår, forsetter Ap og SV å ønske mer penger. Om Aps og SVs politikk medfører at osloborgernes reiser blir en opplevelse med en lang større risiko enn det som er akseptabelt, så bryr de seg ikke om dette, de bare fortsetter sin ønsketenkning.

DLF går inn for at Oslos borgere skal ha muligheten til å reise trygt og sikkert dit de skal. Vi går inn for at dette skal skje slik at prisingen av tjenestene blir mest mulig reell. Og vi er av den oppfatningen at den eneste måten dette kan skje på er å privatisere Oslo sporveier.