NSB driver utpressing

I avisene i går kunne vi lese at NSBs styre kommer til å legge ned flere nattog dersom selskapet ikke får mer støtte fra staten. NSB driver nå altså ren utpressing overfor myndighetene. Dette er ufint, men slik må det gå når statlige selskaper driver virksomheter som burde ha vært private.

Private firmaer produserer varer/tjenester, og selger disse til kundene. Inntektene – det som kundene betaler – er da ment å dekke utgiftene ved produksjonen. Men når staten driver virksomheter, da kommer det andre hensyn med i bildet. Hvis politikerne vil at det skal finnes toglinjer der hvor det ikke er lønnsomt, pålegger de NSB å drive toglinjer, og staten betaler underskuddet med penger som er tatt fra folk som ikke reiser med tog på denne strekningen (slike penger taes selvsagt fra skattebetalerne). Støtten går til de områdene som klarer nå å igjennom til politikerne.

Men slike inntekter ikke fra kundene, men fra staten, blir selvsagt en sovepute for virksomhetene, og fører til ineffektivitet og sløsing. Og i gitte situasjoner kan virksomhetene bedrive krisemaksimering og ”presse” staten for penger. Det er slik utpressing NSB nå bedriver.

Dette bare viser hvor dårlig NSB drives, og det er ikke overraskende når dette er norges STATsbaner. Nå skal ikke vi gå i detaljer om hvordan selskaper bør drives – dette er jo opp til firmaets ledelse. Hvis ledelsen ikke gjør en god jobb, altså hvis firmaet taper penger, så blir den skiftet ut. Dvs. det er dette som skjer i et fritt marked, men i firmaer som på en eller annen måte mottar statsstøtte, er det, som vi dessverre kan konstatere, annerledes.

DLF gå inn for en full, reell privatisering av NSB. De som bør betale for togreisene er de som reiser med tog. Det er umoralsk, som i dagens system, å tvinge folk som ikke reiser med tog å være med å betale billettene til de som reiser med tog.

Full reell privatisering betyr at de private togfirmaene kan sette opp toglinjer der de måtte ønske, som regel der hvor det lønner seg, og der hvor det ikke lønner seg med tog, der får folk finne andre transportmåter, og det skulle være nok av alternativer: buss, privatbil, fly. En full privatisering på alle disse områdene vil gjøre all transport totalt sett billigere, renere og mer effektiv.