En typisk sosialdemokrat

Vi siterer fra dagens utgave av Dagbladet: "Avtroppende WHO-sjef Gro Harlem Brundtland liker slett ikke kampanjene for å få barn til å kjøpe mobiltelefon. Men da barnebarnet ville ha telefon, klarte ikke dr. Gro å si njet".

Det er mye man kunne si til dette - man kunne si noe om de kampanjene det henvises til, man kunne si noe om farene ved bruk av mobiltelefon, man kunne si noe om foreldreansvar, man kunne si noe om statens oppgaver, man kunne si noe om politikeres dobbeltmoral.

Vi skal kort henvise til et annet poeng: det er visst enklere for maktpolitikere å ta gleder fra folk de ikke kjenner enn det er for dem å ta gleder fra deres nærmeste familiemedlemmer.