QED

I mer enn 2000 år har folk med noe innsikt og livserfaring forstått det som Aristoteles formulerte slik: ”Det som ingen eier er det ingen som tar godt vare på”. Dvs. allerede på Aristoteles’ tid – som er 2300 år siden – forstod folk at det som eies privat blir tatt godt vare på, og at det som eies i fellesskap vil forfalle.

Opp igjennom historien har vi utallig eksempler som bekrefter dette, men det siste eksempel så vi omtalt i gårsdagens aftennummer av Aftenposten. På side tre ser vi overskriften: ”Halvparten av bysyklene er forsvunnet”.

Bakgrunnen er at 300 sykler ble kjøpt inn av Oslo kommune (de var delvis reklamefinansierte), og plassert låst fast til bestemte stativer omkring i byen. Ved å betale kr 50 per år fikk man nøkkel til stativet og man kunne låne en sykkel, sykle rundt i byen, og sette den tilbake ved et annet stativ.

Selvfølgelig vil dette føre til at syklene blir stjålet. Og allerede nå, etter at ordningen har vart i kun fem uker, er halvparten av de opprinnelige 300 syklene stjålet.

Man kan spørre seg om hvor naiv det går an å bli. Kun den som er grenseløst naiv vil kunne tro at en slik ordning vil kunne fungere – spesielt i et samfunn som ikke straffer kriminelle (i hvert fall ikke småkriminelle) og hvor politiet skal være mest opptatt av slike ting som svart arbeid, porno, om folk røyker mens de er på restaurant, om øl selges etter kl 2000, osv. Og hvem er det som er naive? Både politikerne som er tilhengere av fellesskapsordningene, og de velgerne som støtter disse politikerne, dvs. folk flest.

Ordningen med bysykler bør avvikles så fort som mulig. Denne ordningen illustrerer det som alltid skjer med det som «eies» i fellesskap: alle forsøker å utnytte det, og ingen tar vare på det. Dette fører alltid til overutnyttelse og forfall – noe vi ser bekreftet på alle områdeer som eies/disponeres av fellesskapet. Kun det som eies på privat vis blir tatt godt vare på. DLF ønsker å privatisere praktisk talt alt. Kun da får man en fornuftig ressursutnyttelse.

Dessuten er det kun full respekt for privat eiendomsrett som innebærer frihet, og frihet er det eneste moralske samfunnssystem.