Oslo-programmet

Vi er nå i ferd med å legge siste hånd på DLF Oslos hjemmeside .

Der vil man finne alle opplysninger om DLFs Oslovalg: der ligger en liste med kandidatene, der ligger vår velgerkontrakt og der ligger selvsagt vårt program.

Vi tillater oss å anbefale et besøk.