En dårlig eier

Dagens utgave av Aftenpostens aftennnummer har en leder med tittelen «Oslo kommune - en dårlig eier».

I selve lederen finner vi følgende. «Finansbyråd André Støylen har vært en studie i retningsløs handlekraft og uforklarlig handlingslammmelse». Til dette kan vi si - amen. Og hvis man bytter ut Stølens navn ut med et hvilket som helst annen politikernavn, så blir utsagnet like sant.

Årskan er at folk i det store og hele tar godt vare på det de selv eier, og de tar dårlig vare på det de ikke eier. For å sikere at noe blir dårlig forvaltet kan man da overlate forvaltningen til folk som ikke eier det som de forvalter.

I praksis i dag er det slik at våre politikere foravlter enorme verddirm, og de gjør en svært dårlig jobb.

Skal man sike fornuftig utnytelse og diskponering av ressursene, må de eies av private. Derfor går DLF inn for at mest mulig skal være privat, og at praktisk talt alle de vedier som nå disponere av det offentlige, dvs. av politikerne, skal overføres til private. (De andre partiene påstår at løsningen er å skifte ut de nåværende politkerne med andre politikere, men dette er selvsagt ikke noen løsning i det hele tatt. Alle politikere er like elendige på dette området, og grunnen er at de ikke selv eier det som de disponerer.)

Dersom praktisk alt som nå er offentlige blir gjenstand for reelle privatiseringer - og ikke de liksom-privatsieringer som f.eks. Høyre er for - vil økonomien bli langt mer effektiv enn den er i dag. Og det dette betyr er at vi kan jobbe mindre for det samme utbyttet, eller vi kan jobbe like mye og få mye mer igjen.