SV, økonomi og logikk

SV er et parti som lever av - og åpenbart lever godt av - å fornekte økonomiske årsakssammenhenger.

Eksempler på dette kan man se og høre hver gang en SVer skriver eller sier noe.

F.eks. kan man finne bekreftende eksempler i fredagens (27/6) kronikk i Dagbladet, der parlamentarisk nestleder i SV Karin Andersen og SVs sosialpolitiske talsmann Sigbjørn Molvik skriver om fattigdomsproblemet.

La meg kort kommentere noen få sitater fra kronikken.

SVerne påstår at de ikke-sosialister som snakker om frihet mener «frihet for markedet, ikke for mennesket». SVerne forsøker her å få leseren til å tro at markedet er en slags overnaturlig, mystisk og ødeleggende kraft, og som mmmmmå temmes av politikerne. Sannheten er at markedet er summen av individers frivillige valg, dvs. markedet er summen av individers frivillige tilbud og etterspørsel av varer og tjenester. Det er altså dine og mine frivillige valg som utgjør markedet. Skal politikerne styre markedet, må de tvinge oss til å foreta valg som er mindre fordelaktige for oss enn de valg vi ville ha foretatt dersom politikerne ikke hadde blandet seg inn.

«Frihet til markedet gir tilfeldig fordeling av goder...» påstår SVerne. Sannheten er at markedet gir goder til den som i størst grad produserer det som folk er villige til å kjøpe. SVerne påstar at det er tilfeldig at Bill Gates er rik, og at folk som ikke har produsert noe, er fattige. Dette er en påstand det er meget vanskelig å ta alvorlig.

SVerne sier også at «Fattigdom er det motsatt av frihet». Her blander SVerne av rent demagogiske grunner sammen begrepene «makt» og «frihet». Makt er «evne til å gjennomføre sine ønsker», og «frihet» er «fravær av tvang». Man kan godt være fri selv om man ikke har makt, men den som er rik har selvsagt makt. Det motsatte av frihet er ufrihet eller tvang, og det motsatte av fattigdom er selvsagt rikdom.

«SV er villig til å betale for et krafttak for dem som trenger det mest», sier SVerne. Menes det her at SVerne er villige til å bidra med sine egne penger for de som trenger det mest, eller menes det at SVere skal forsøke å tvinge enda flere mennesker til å betale enda mer i skatt? La meg si rett ut det som SVerne ikke våger å si: SV vil tvinge enda mer penger fra folk flest. La meg også påpeke det faktum at politikerne allerede idag tvinger folk flest til å betale nesten 70% av det de tjener i skatter og avgifter til det offentlige. SVerne vil altså at vi skal betale enda mer.

Løsningen på fattigdomsproblemet er å fjerne alle de politikerinnførte hindringer som gjør det vanskelig for folk å ta seg en jobb, og å fjerne de politikerinnførte hindringer som medfører at de som har stor kapital ikke investerer denne på en produktiv måte. Det er denne politikken DLF står for.

Det SV foreslår er å innføre endea flere restriksjoner på de som kan skape verdier, og dette vil bare gjøre fattigdomsprobleme enda større. Ved å øke skattene på de som er produktive, vil SV i enda større grad straffe de som er produktive, og de vil være med på å tvinge enda mer av økonomien over i det svarte markedet. At SVs politikk medfører fattigdom innrømmer de også indirekte: SV idealland er Cuba (SVere har til og med foreslått å gi Nobels fredspris til Cubas diktator Castro) hvor alle - selvsagt unntatt den politiske elite - er lutfattige.