Bakgrunnslitteratur til programmene

Universiteter

Er den faglige bredde ved universitetene for stor?

Fra VG 10/7-05:

Her er hva jeg [VGs reporter] fant i en database over norske forskningsprosjekter forleden:


** «Bærekraftig rehabilitering av bygninger i Polen» - 6.000.000 kroner.

** «Landskapseffekter av sykdomsbærende mygg i Thailand» - 1.300.000 kroner.

** «Analyse av offentlig korrupsjon i Tsjekkia, Slovenia, Bulgaria og Romania» - 6.000.000 kroner.

** «Helse og bruk av helsetjenester blant eldre i Botswana» - 1.371.800 kroner.

Eiendomsrett

Førstemann har retten

DLF legger stor vekt på den private eiendomsrett. Privat eiendomsrett, som betyr at enhver som eier noe kan benytte det han eier slik han ønsker, er en forutsetning for frihet. Dersom man må ha tillatelser fra andre for å disponere det man eier, har man ingen frihet. I dag er bruk av landeiendommer underlagt kolossale restriskjoner av staten, og den private eiendomsrett blir stadig svakket.

Islamistisk terrorisme mot Vesten

Finnes det et moderat islam?

Finnes det et moderat islam? Finnes det muslimer som vil respektere den frihet og den individualisme som finnes i Vesten, eller er det slik at alle muslimer egentlig støtter alt som hører sharia til - inkludert stening av utro kvinner, og at de også støtter terrorangrep mot Vesten. Mange muslimer tar sterkt avstand fra terror, og mange av disse mener sikkert alvor med det de sier, men noen mener ikke det de sier.

Kriminalitet

Mer enn 20% økning i kriminaliteten siden 1998

"I perioden 1998-2004 har antall straffereaksjoner mot barn og ungdom under 18 år økt med 40%, dobblet så mye som i resten av befolkningen."

Kilde: TV2s reporter i Nyhetssendingen 1830 25. august 2005.

Historisk statistikk: Rettsforhold

Tabell 8.4. Forbrytelser etterforsket av politiet, etter type forbrytelse.

http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/tabeller/8-8-4t.txt

Miljøbevegelsen

Drivhusseffekten/Global oppvarming

Her finner men en grei innføring om drivhuseffekten: http://muller.lbl.gov/pages/IceAgeBook/history_of_climate.html

En underskriftsaksjon blant fagfolk, The Petition Project, er underskrevet av mer enn 17 000 videnskapsmenn Det de han underskrevet på er dette:

Norsk økonomi

Er Norge et kapitalistisk land?

Er Norge et kapitalistisk land? av Per-Anton Rønning

Hvor velstående er Norge egentlig?

Vi hører ofte at Norge er verdens rikeste land. Men er dette sant? Vi siterer fra en artikkel i VG 14/705:

... måler vi rikdom i kjøpekraft .. befinner vi oss ... på 8. plass.

Skole

Realfagssjokk: Norske elever under U-landsnivå i matte!

http://www.norsklektorlag.no/viewarticle.php?id=807

U-hjelp

Er u-hjelp egentlig skadelig?

For mye u-hjelp til Afrika?

"Ahead of this week's G8 conference in Scotland, the world's richest nations forgave billions in debt to the world's poorest. Great news, right? Not necessarily. Decades of Western aid have done little to ease suffering in Africa -- indeed the situation is worse than ever. Is it time for the West to rethink its aid strategy?"

Syndiker innhold