November 2017

Hva skjer i Saudi-Arabia?

Saudi-Arabia er et stort land som man egentlig vet lite om. Det er lukket, og store deler av landet er forbeholdt muslimer, dvs. det er forbudt for ikke-muslimer å være der – enkelte omtaler landet som «apartheidstaten i Midt-Østen». Det styres av en konge, og kongefamilien er svært stor; visstnok består den i tillegg til kongen av 70 000 prinser og prinsesser (en mann kan under ideologien som råder der ha fire koner ad gangen, og det er lett for menn å oppnå skilsmisse ....).

Kommunismen fyller 100 år

Hvis vi setter kommunistenes kupp i Russland i november 1917 som kommunismens begynnelse, fyller kommunismen i disse dager 100 år. Enkelte hevder fortsatt at kommunistenes overtagelse av makten i Russland var en revolusjon, men det var et kupp. F.eks. skriver Russland-eksperten Odd Gunnar Skagestad følgende i sin ferske bok "Fra Lenin til Putin": Oktoberrevolusjonen, som ble gjennomført 7. november 1917, var i realiteten et statskupp .... Det var et kupp som skulle utløse en langvarig, grusom borgerkrig og over 70 år et totalitært partidiktatur (s. 24).

Ny Tid over kanten og utfor stupet – svar til «USA på Rand-en»

I sin november-utgave publiserte Ny Tid en artikkel med tittelen «USA på Rand-en». DLFs leder Vegard Martinsen sendte inn følgende tilsvar:

Mark Twain sa en gang at «if you read newspapers, you are misinformed». Leser man norsk presse får man stadig bekreftet dette, men sjelden i den grad som man ser i Matthew Harles artikkel «USA på Rand-en», publisert i Ny Tids november-utgave.