September 2015

Krigen

Ødeleggelsen av Baalshamin-templet i Palmyra er noe mer enn en vandalisering av kulturarven fra IS’ side. Det er en krigserklæring mot vestlig sivilisasjon og all sivilisasjon over hodet

Det er Hans Rustad som sider dette på document.no, og det er vanskelige å være uenig.

Vi siterer vider fra hans artikkel: IS [Islamsk stat] sier med dette: Vi vil utradere historiske minnesmerker, uansett hvor kostbare de måtte være. Det er en bevisst handling.

KrF: hvorfor ikke gå «all in»?

På plakater over hele byen ser vi bilder av en smilende Knut Arild Hariede sammen med følgende tekst: La en dag i uke være annerledes. Nei til søndagsåpne butikker. Over denne teksten kan man lese Menneskeverd i sentrum.

KrF vil altså at det skal være forbudt å holde butikker åpne på søndager, at dette er begrunnet med menneskeverd, og at en dag i uken bør være annerledes enn de andre. Kanskje spiller også hensynet til de ansatte inn, de skal slippe å jobbe på det som de kristne kaller «hviledagen».

SV vil forhandle med IS

Sosialistisk Venstreparti vil at man skal forhandle med terroristgruppen Islamsk Stat.

Islamsk Stat er som kjent en gruppe som baserer seg på en bokstavtro tolkning av islam, og som har som må å etablere et nytt kalifat. IS kriger nå i store områder i og omkring Syria.

Islamsk Stat er kjent for sin barbariske fremgangsmåte: de dreper personer som ikke passer inn i deres statsmodell - homofile, kristne, konvertitter, opposisjonelle, avvikere - på ekstremt barbariske måter, og de ødelegger verdifulle kulturminner. (Vi skrev om dette i en nyhetskommentar for noen få dager siden.)

Valgkampen

Det er valg i dag, og valgkampen er avsluttet for denne gangen. Men de som har fulgt med og som har sett en del tidligere valgkamper, vil ha lagt merke til at denne valgkampen til forveksling har vært lik de foregående valgkamper.

Men det er en forskjell: denne valgkampen ble avsluttet med en vaskeekte skandale av uanede proporsjoner (etter norske forhold).

De skyldige la seg helt flate, som er det klokeste å gjøre. Her er sitat fra en av de som hadde forbrutt seg, gjengitt fra oppslaget i Dagbladet: Jeg legger meg så klart langflat.

Valgresultatet

Et kommunevalg betraktes ofte, og med en viss rett, som en popularitetsmåling for den sittende regjeringen, dette selv om det mange steder er slik at lokale saker i en del kommuner har stor betydning for resultatet.

Selv om statsminister Solberg fremstår som myndig, selvsikker og kunnskapsrik, så er Høyre et tafatt parti, og FrP har også, ser det ut til ut i fra erfaringen fra de to årene i regjering, sviktet sine kjernevelgere. At regjeringspartiene derfor gikk tilbake er da som man kunne forvente.

Syria-flyktningene, 1

Den store tilstrømningen til Europa av flyktninger fra Syria og andre konflikt-områder i Midt-Østen og Nord-Afrika er en hendelse som sannsynligvis blir vise seg å være et viktig skille i Europeisk historie. Spørsmålet ert hvordan europeere - befolkningen og de valgte ledere - klarer å håndtere den.

Skal man bygge på det som hittil er skjedd tyder alt på at de ikke vil klare å håndtere denne krisen på en måte som vil resultere i at alvorlige konflikter unngås og at Europa fortsetter å være slik det var, dvs. at Europa vi endre seg til det verre.

Selbekk og Rose får Fritt Ords pris

Vi stiller oss i den forhåpentligvis lange rekken av gratulanter. Vebjørn Selbekk og Fleming Rose er fortjente mottagere av Fritt Ords pris. VG skriver:

Danske Rose og norske Selbekk får Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden, som stiftelsen mener de to mennene er blitt selve symbolene på.

Syriaflyktningene, 2

For noen dager siden kommenterte vi ett aspekt ved problematikken omkring de såkalte «Syria-flyktningene». I dag vil vi kommentere et par andre aspekter.

Dersom et land er rammet av krig eller andre forhold som setter menneskers liv og trygghet i fare, er det ikke unaturlig at de flykter til tryggere områder. Det var dette en del nordmenn gjorde i perioden 1940-45: en god del nordmenn flyktet da til Sverige.