March 2015

Det kulturelle forfallet

Vi vil gjerne anbefale Pamela Gellers artikkel om forfallet i USAs - og Vestens - kultur for våre lesere.

Vi gjengir et utdrag av artikkelen nedenfor. (Når DLF anbefaler og linker til en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.)

Hva er årsak til terrorisme? Og hvordan opphører den?

Den venstreorienterte terrorismen på 70-tallet tok slutt. Det samme kan skje med dagens terrorisme utført av militante muslimer. Dette var essensen i en kommentar fra en svensk kriminolog i forrige uke.

Og han hadde rett i at det forekom en rekke terrorangrep utført av venstreorienterte grupper i Europa på 70-tallet, og at de tok slutt.

Klimadebatten

Siden det ikke har vært noen global oppvarming de siste ca 20 årene, noe som er i strid med alle modeller IPCC gikk god for for noen år siden, har nå tilhengerne av teorien om menneskeskapt global oppvarming (AGW) i media naturlig nok i stadig økende grad gått over til å benytte prinsippet som sier at «dersom argumentasjonen er svak så hev stemmen».

Dette gir seg bla. annet utslag i sterke personangrep på forskere som ikke støtter opp om AGW-teorien.

Bare prat

I de siste årene er en rekke kunstnere og andre offentlige personer utsatt for trusler fra militante muslimer fordi de har krenket islam. Noen av dem er Salman Rushdie, Lars Vilks, Kurt Westergård, Vebjørn Selbekk, Geert Wilders, Ayan Hirsi Ali. Noen er til og med drept: Theo van Gogh, flere tegnere tilknyttet satiremagasinet Charlie Hebdo.

Etter angrepet mot for noen få uker siden Charlie Hedbo sto en rekke politikere frem og sa at de støttet ytringsfriheten: Je suis Charlie!

Slik må det gå …

Knusende rapport om Norges tilstand: Forfall på 2600 milliarder.

Det er VG som skriver dette nylig. Videre fra VG: Hele 2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger. Det er dommen fra ekspertene som står bak den knusende rapporten om Norges tilstand.

Noen konkrete eksempler: RIKSVEIER. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og store deler av riksveinettet har en veistandard som ikke tilfredsstiller veinormalenes krav.