July 2013

Revolusjonen i Egypt

At en revolusjon er en uoversiktlig og lite forutsigbar prosess er noe alle burde vite; ordtak som «revolusjonen eter sine barn» er velkjente. At prosessen blir enda mer kaotisk i et muslimsk land burde heller ikke overraske; der kommer den evigvarende konflikten mellom sunnier og shiarer inn som et forsterkende tilleggselement.