July 2012

Sommeren er over

Sommeren vi nettopp har lagt bak oss har ikke vært av de beste, kald og regnfull som den har vært. Men den har også vært spekket av interessante og viktige nyhetssaker – i stikkordsform: romfolk, tigging, Egypt, Syria, Nerdrum, Kvello, Hellas, OL - og vi her på stemDLF har ikke kommentert disse sakene.

Vi regner dog med muligheten til å kommentere disse og lignende saker allikevel ikke er gått tapt; disse sakene er langt fra avsluttet, og også andre viktige saker vil dukke opp i løpet av høsten slik at vi kan skrive kommentarer om slik vi har gjort de siste årene.