July 2009

Frihet!

DLF er partiet for individuell frihet. Frihet er retten for individer til å bestemme over sin eiendom, sin kropp, og sin inntekt. Kort sagt: frihet er retten for individer til å bestemme over og styre sine egne liv. Hvis man ikke har mulighet til å bestemme over disse viktige feltene fullt ut så har man ikke frihet, og det er dessverre slik vi har det i dag.

DLF er annerledes

Civitas Kristin Clemet påsto i Aftenposten 11/7 at «alle norske partier aksepterer at staten blander seg inn i næringslivet, i sivilsamfunnet og i privatlivet». Men DLF er annerledes.

DLFs leder fikk inn følgende korrigering i Aftenposten 17/7:

Norge har et liberalistisk parti 
av Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet 

Civitas Kristin Clemet feilinformerer Aftenpostens lesere når hun 11/7 påstår at «alle norske partier aksepterer at staten blander seg inn i næringslivet, i sivilsamfunnet og i privatlivet». Det Liberale Folkepartiet aksepterer ikke dette.