May 2009

Ny side!

De siste to uker er det ikke blitt postet noen nyhetskommentar her på stemDLF. Grunnen er dels at vår side ble hacket for to uker siden, dels at det viste seg å være vanskelig å komme til en løsning med vår web-host, og dels at arbeidet med ny side, et arbeid som har pågått en tid, gikk inn i sluttfasen.

Vi valgte derfor å legge ut den nye siden før den var helt ferdig heller enn å fortsette en vanskelig prosess med vår gamle web-host.

Den siden som er oppe pr. i dag er altså ikke helt ferdig; det vil mao. komme mindre endringer i tiden fremover.

Høyre det nye Venstre?

Høyre har avholdt sitt landsmøte og har sendt ut en rekke signaler om hva ekte Høyrepolitikk består i.

Ang regjeringssamarbeid sa leder Erna Solberg at Høyre vil samarbeide både med KrF/Venstre, og med FrP, mens andre fremtredende personer (f.eks. Bergensordføreren Henrik Friele) tidligere har uttalt at Høyre bør ta sikte på å danne regjering med Arbeiderpartiet.

Røkke vs Brustad

Hva den saken handler om skal vi ikke gjenta her, det skrev vi om 15/4 http://www.stemdlf.no/node/3396, men nå har saken fått en foreløpig løsning.

Vi tror at det i denne omgang er tilstrekkelig å sitere fra et par viktige aviskommentatorer:

Sosial dumping

En rekke oppslag i pressen de siste ukene har handlet om såkalt sosial dumping, dvs. at arbeidere fra andre land, som regel i Øst-Europa, har kommet til Norge for å jobbe, og er blitt betalt en lavere lønn enn vanlige norske arbeidstagere har fått for samme jobb. Disse arbeiderne har vært tilfreds med dette siden de i Norge har mottatt høyere lønn enn de har fått i sine hjemland, men de som ikke har vært fornøyd er norske fagforeninger.

”Broene forfaller”

”Broene forfaller” forteller Teknisk Ukeblad i dag: ”Vedlikeholdet er så forsømt at tilstanden er ute av kontroll” leser vi på side 44 i nr 18/09. ”Vel 16 000 broer på riks- og fylkesveiene må vedlikeholdes for nærmere fire milliarder kroner, ifølge tall fra Statens vegvesen …”. ” … det verste er at forfallet ikke er synlig for bilistene ... Vi må kunne stole på at betongelementer og stålkonstruksjoner holder, og da er det skummelt å vite at Statens vegvesen allerede for fire-fem år siden registrerte et vedlikeholdsbehov på nesten fire milliarder kroner”.

Neste gang?

En rekke storbyer i Vest-Europa har i de siste årene blitt utsatt for voldelige opptøyer med betydelige materielle ødeleggelser som resultat. De som står bak har vært de vanlige venstreorienterte, og de konkrete sakene som opptøyene har tatt utgangspunkt i er gjerne motstand mot Israel og motstand mot globalisering. Også i Oslo har vi opplevd slike opptøyer.

Det som er spesielt er at selv om disse opptøyene har medført betydelige ødeleggelser for eksempel i form av ruteknusing og skader på parkerte biler, så er ingen noen gang blitt dømt for hærverket.

God grunn til å feire 17. mais virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai, Norges grunnlovsdag. De fleste som feirer denne dagen feirer nasjonal selvgodhet, men denne dagens virkelige innhold - et jubileum for grunnloven - er det god grunn til å feire.

Borgerkrigen på Sri Lanka og Norge

I og med at Tamiltigrene/LTTE, tamilenes frigjøringshær, i helgen la ned våpnene ser det ut som om denne langvarige og grusomme borgerkrigen er over – for denne gang. Så vidt vi vet er årsaken til krigen at den dominerende majoriteten på Sri Lanka, ca 80 % singalesere, undertrykker de 20 % tamiler som finnes på øya. Singaleserne blir favorisert på alle måter, og det er singaleserne som har all makt over det offentlige apparatet, noe som gjør tamilene til nærmest andreklasses borgere.

Barnehaver streiker

I dag går de fleste private barnehaver ut i streik. De stenger kl 1200, og foreldrene må hente sine små midt i arbeidsdagen. Grunnen til streiken er at regjeringen går inn for en endring av finansieringen av private barnehaver, den nye ordningen innbærer at de skal få sine tilskudd ikke som i dag fra staten, men fra kommunene.

Siden kommuner i motsetning til staten opererer på begrensede budsjetter, og allerede er pålagt langt flere oppgaver enn de kan klare, frykter de private barnehavene at de etter en slik omlegging kan få redusert den støtten de i dag får fra det offentlige.

En skam: ”Knallhard straff for hasjrøykerne”

Aftenposten http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3084119.ece
forteller i dag om nok en skandaløs utvikling i Norge. Ikke bare skal hasjrøykere idømmes ”knallhard straff”, de skal også rammes av ”bøter, tap av bevilling og tap av retten til omsorg for barn. Nå vil ikke politiet lenger ta lett på at folk kjøper litt hasj til eget bruk.”

Vi siterer videre: ”Det er allerede gitt bøter i 10000 kronersklassen for slike forbrytelser. I verste fall kan folk som blir tatt for slikt kjøp, miste omsorg for barn.

Helt utrolig

Vi har flere ganger tidligere brukt uttrykket «helt utrolig» om ting som skjer i den norske velferdsstaten. Men et par av de tingene som har skjedd de siste dagene fortjener denne betegnelsen kanskje i enda støre grad enn de sakene vi tidligere har omtalt under denne merkelappen. For et par dager siden fikk vi vite at en Taliban-minster hadde fått opphold i Norge. Taliban er ekstremt militante muslimer, og de regjerte Afghanistan en kort periode omkring år 2000. I denne perioden innførte de sharia, og de tyranniserte befolkningen for å få den til å følge sharia.

På begge ytterpunkter og imellom

I det siste er det avslørt to saker, som, selv om de forekom i helt forskjellige miljøer, essensielt sett er helt like. Den ene forekom hos den politiske elite i en gammel supermakt, den andre forekom hos nye landsmenn i et av verdens minste (men rikeste) land.

Et slag i luften

”Sikkerhetsrådet fordømmer Nord-Korea” leser vi i VG i dag. Artikkelen fortsetter: ”Men landet følger trolig opp med ny rakettoppskytning. Sikkerhetsrådet fordømmer Nord-Koreas atomprøvesprengning og varsler nye straffetiltak mot landet.”

FN varsler straffetiltak? Hva kan dette være? Invasjon og avvæpning? Eller, som vi kanskje tror; kun noen uttalelser – resolusjoner - om at ”kommunistdiktaturet Nord-Korea ikke bør fortsette å utvikle atomvåpen og heller ikke bør utvikle raketter som kan nå land langt unna”, backet opp med … ingenting?

Har Hitlerjugend gjenoppstått?

Hitlerjugend var de tyske nazistenes ungdomsorganisasjon. I tillegg til å drive politisk indoktrinering og vanlige sosiale aktiviteter, var et av dens hovedformål å trakassere politiske motstandere og de som tenkte annerledes for å bringe dem til taushet . (Dette gjaldt i den tidlige fasen når det fantes folk som våget å opponere mot nazistene.)

Vekterne

”På en vanlig kveld i Oslo sentrum er det syv ganger så mange patruljerende vektere på vakt som politimenn. Lov og rett er på mange måter i ferd med å bli privatisert” leser vi i Aften i går 27/5.

Videre fra Aften: ”Totalt er det 15 000 vektere her til lands…” (Poenget i artikkelen i Aftenposten er at enkelte vektere ikke har rent rulleblad, noe som er ille, men dette poenget har vi kommentert tidligere og vi lar det poenget ligge i denne omgang.)

Stadige innskrenkelser av friheten

Friheten blir stadig mindre: skattene og avgiftene øker, næringsvirksomheten blir i stadig større grad underlagt offentlige reguleringer, mengden lover, forordninger og forskrifter blir flere, antall offentlig ansatte øker, osv. Men det verste inngrepet i den enkeltes frihet er verneplikten.

I en ordning med verneplikt må alle unge menn avtjene et år i kongens klær, som det heter. (Lengdene av tjenesten varierer med våpengren, og tjenestetiden i sjøforsvaret og luftforsvaret var lenger enn tjenestesiden i det vanlige landbaserte forsvaret.)