January 2009

Godt nytt år!

Vi vil ønske alle våre lesere et godt nytt år.

De daglige nyhetskommentarene vil bli tatt opp igjen om noen dager, og det vil være mye spennende som kommer til å skje i 2009 og som trenger kommentarer fra et konsekvent liberalistisk og individualistisk ståsted.

Fra neste uke vil det komme daglige kommentarer her på stemDLF.no

Krigen på Gaza

DLF støtter Israels forsøk på å stanse angrepene fra Hamas. De siste årene har Hamas sendt mer enn 5000 raketter inn i Israel fra Gaza, og dette er åpenbart noe som Israels regjering ikke kan la fortsette. Og siden Hamas er en terroristgruppe som nærmest er Irans forlengede arm, finnes det ingen fredelig løsning på dette.

Forbudet mot salg av sex

DLF er sterkt uenig i forbudet mot å kjøpe sex, et forbud som trådte i kraft 1. januar. Etter vårt syn har voksne mennesker selv rett til å bestemme hvem de vil ha sex med, og på hvilke betingelser (forutsatt at alle involverte er voksne og at alt skjer frivillig).

Gateslaget i Oslo i går

"Kaster brannbomber mot politiet. Harde gatekamper i Oslo" skrev Dagbladet i går kveld.

Videre fra Dagbladet: "Politiet har begynt å spre de flere tusen motdemonstrantene som omringet den pro-israelske markeringen ved Stortinget.

Store politistyrker begynte ved 17.45-tiden å bruke tåregass og pepperspray mot en gruppe svært hissige demonstranter som den siste timen har omringet selve markeringen inne på Eidsvoll plass.

Kirken under angrep

Det ville kanskje ha vært mer korrekt å si i overskriften at *en* krike, altså en bestemt kirkebygning, er under angrep, og ikke kirken, dvs. organisasjonen som går under navnet "kirken". Det vi vil si noe om er at Gellerup kirke i Odense i Danmark er utsatt for handlinger som kan beskrives som om den er under angrep. Kirken ligger i et område hvor det er mange muslimer, og her er noe av det vi kan lese om angrepene på document.no:

Reitens lønn

Dagens aviser bruker mye spalteplass på Eivind Reitens lønn. Aftenposten bruker forsiden og flere sider inne i avisen, og på Dagbladets forside leser vi at "Eivind Reiten har tjent 75 mill på åtte år".

Nettutgavene prioriterer dette like høyt. Dagbladets nettutgave skriver "Har tjent over 90 millioner kroner på åtte år" – ja, han har tjent 15 mill mer i nettutgaven enn i papirutgaven.

En total fallitterklæring

1) Israel-venner avlyser fakkeltog i Bergen. Politiet i Bergen kunne ikke garantere for sikkerheten til Israel-venner som ville gå i fakkeltog. Nå avlyses trolig markeringen.

2) Byrådsleder Erling Lae: "Jeg har tidligere påpekt problematiske sider ved beliggenheten til … den israelske ambassaden" (Aften 13/1-09).

Restriksjoner på salg av røyk

"Legeforeningen og Helsedirektoratet vil stramme inn røykesalget, de vil at du bare skal få kjøpe tobakk der det selges øl…"

Denne ikke uventede nyheten leser vi i Aftenposten i dag, og videre: "Norge er nemlig det landet i Vest-Europa som har flest utsalgssteder av tobakk. Det eneste kravet til utsalgsstedet er at tobakksselger er over 18. Legeforeningen ønsker seg nå drastiske tiltak for å redusere tobakksbruken blant nordmenn. Og de får full støtte av Helsedirektoratet."

Hva det handler om

Vesten er i dag i krig. Krigen foregår på flere isolert fronter, men det er samme fiende. Krigen foregår mest intens i Gaza, men det pågår også stridigheter i Afghanistan og i Irak.

Fienden er militant islam, og de som kjemper på vegne av denne ideologien er grupper som al Qaida, Taliban, Hizbolla og Hamas. Bak disse står Iran.

Hamas brøt våpehvilen

«Våpenhvilen varte i syv timer» fortelle VG i dag. Videre fra VG: « Fem raketter skutt fra Gaza. Israel svarte med luftangrep - en kvinne og et barn skadet.»

Israel erklærte i går ensidig våpehvile i håp om at krigen kunne avsluttes. Men som man burde forvente fortsatte Hamas sine angrep mot Israel.

Etter vårt syn har Israel all rett til å fortsette sin krigføring på Gaza inntil alle angrep mot Israel opphører.

George W. Bush

Når George W. Bush i morgen går av som USAs president gjør han det som en av de minst populære presidenter i USAs historie. Han er så upopulær at det er en viss mulighet at han vil komme til å overta Jimmy Carters plass som den mest udugelige presidenten USA noen gang har hatt. Det er også lett å forstå at han er så upopulær.

Obamas utnevnelser

Vi har tidligere gitt uttrykk for vårt syn på Barack H. Obama som i dag blir president i USA, og vi skal ikke gjenta dette i dag. Det vi skal gjøre i dag er så se på noen av de utnevnelser han har fortatt.

En beklagelig, men forventet utvikling

Antall ran mot butikker og kiosker har gått kraftig ned de siste årene, og dette er svært bra. Årsaken er at kiosker og butikker har satset på sikringstiltak: penger blir nå for eksempel raskt plassert i sikre bokser som ranere ikke kan få tilgang til.

1500

I disse dager har vi passert 1500 nyhetskommentarer her på www.stemDLF.no. Siden vi begynte å kommentere nyheter og aktuelle saker her på DLFs hjemmeside i februar 2002 har vi altså skrevet mer enn 1500 kommentarer om aktuelle saker som opptar oss og som burde oppta alle politisk interesserte.

Komplisert ølkjøp

En eldre kar på Grorud er blitt kjendis etter at hans hjemmehjelp nektet å kjøpe med et par flasker øl til ham på handleturen.

Obama og Gitmo

President Obamas innsettelsestale, som ikke uventet var en tydelig illustrasjon av hans prinsippløshet og hans klisjeaktige tenkemåte, inneholdt noen gode poenger.

Vi gjengir et av dem her: "As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience's sake. …".

En livsfarlig utvikling

Den nederlandske parlamentarikeren Geert Wilders, kjent som en sterkt motstander av islam, er nå under tiltale for å ha kommet med ytringer som er krenkende overfor islam. Han har pga. sin virksomhet gjennom mange år politibeskyttelse pga. trusler som er rettet mot ham fra militante muslimer, men det altså han som nå skal i tiltaleboksen, ikke de som truer ham.

Dette er en del av et mønster: Italienske Oraina Fallaci ble også satt under tiltale for å ha krenket islam.

Kristne på farlige veier

I alle år har vi sett ulike typer annonser fra kristne grupper – statskirken, pinsevennene, Frelsesarmeen, osv. Dette har gått greit. Vi har aldri sett at noen har forsøkt å stanse disse ytringene, og det er bra – alle har rett til å ha en tro, og alle har rett til å forsøke å spre denne troen på de måter de måtte ønske (så lenge de gjør det med fredelige midler).

Et uløselig problem. Eller?

Hva skjer når en person med ulovlig opphold i Norge blir syk? Hvis han kontakter det vanlige helseapparatet blir han sendt ut av Norge. De fleste som oppholder seg ulovlig her er folk som har søkt om asyl og som har fått avslag. For ikke å bli sendte hjem til landet de kom fra er det da mange av disse som stikker av fra asylmottaket de har oppholdt seg på, og politiet klarer ikke å finne dem. De har i denne situasjonen ingen av de mange rettigheter som folk med lovlig opphold har: rett til skolegang og opplæring, rett til trygdeytelser, rett til legehjelp. osv.

Hanssen og Ballo og overnaturlig helbredelse

Dette burde ikke være en politisk sak, men når en statsråd og en fremtredende parlamentariker som i det sivile også er fagmann på området blander seg inn, så mener vi at det ikke er upassende at også vi sier hva vi mener.