August 2008

Sommeren er over

og selv om DLF ikke har kommentert noe av det som har skjedd de siste seks uker, er det mye som kunne ha blitt kommentert.

Vi skal her gi noen korte kommentarer til enkelte av de tingene som har skjedd siden sist slik at våre lesere kan få en forsmak på de daglige kommentarene som vil bli tatt opp igjen om noen få dager.

Ifølge en kommentar i VG for en uke siden virker statsministeren blass og uinspirert:

Krigen om Georgia

Russlands invasjon av (deler av) Georgia har en nokså fersk historisk parallell: Anschluss, Hitlers invasjon/okkupasjon av Østerrike i 1938. Hitler annekterte da Østerrike under påskudd av å forsvare etniske tyskere som holdt til i landet. Så ønsket Hitlar å ta Tsjekkoslovakia. Vesten ga Hitler Tsjekkoslovakia mot løfter om at Tyskland da ikke skulle foreta ytterligere ekspansjon. Nå forsøker Putin å ta Sør-Ossetia og Abkhazia som et mulig første skritt mht å overta Georgia. (Selv om Putin ikke lenger er president i Russland er det fortsatt han som trekker i trådene.)

"Helsevesenet er ute av kontroll"

Det er ikke vi som påstår dette, det er tidligere statsråd og Høyreleder Erna Solberg. Vi siterer fra Aftenposten:

"Vi har et helsevesen ute av kontroll, og det er pasientene som taper, sier Høyres partileder Erna Solberg.

Bakgrunnen er den siste sykehusreformen, den som flyttet sykehusene fra fylkeskommunen til staten. Dette skjedde fordi ordningen hvor sykehusene lå under fylkeskommunen ikke fungerte, og mange trodde at dersom staten overtok så ville problemene bli løst.

Den som graver en grav ….

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ut til å ta et valgnederlag om et år for gitt, og han forsøker derfor å komme på Stortinget etter neste valg. I så fall må han først nomineres på en plass høyt oppe på Oslo Aps valgliste.

Førsteplassen på listen går naturlig nok til statsminister Stoltenberg, og tredjeplassen skal gå til Oslo Aps leder Jahn Bøhler. For å være sikret å komme inn på Stortinget må Støre få fjerdeplassen på listen.

Et slag i luften

Beboere på Grünerløkka er i det siste blitt plaget av aggressive narkotikaselgere. Vanlige forbipasserende er blitt oppsøkt av pågående hasjselgere, og når de har svart et høflig "Nei takk, ikke i dag" på tilbuet om å kjøpe hasj o.l. så er de blitt utskjelt, trakassert og i enkelte tilfeller angrepet.

Dette har skjedd over lang tid, og beboerne har krevd at noe måtte gjøres! Og nylig ble noe gjort: en politimann fortalte på TV2-nyhetene i går at de hadde hatt en aksjon hvor et stort antall mistenkte hasjselgere var blitt innbrakt.

Finansiering av forskning

"Regjeringen bruker for lite penger på forskning" var kritikken som kom fra lederen i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Høyres Ine Marie Søreide Eriksen, i en nyhetsending på NRK i morges, og svaret fra ansvarlig statsråd, SVs Tora Aasland, var at de gjerne ville bruke mer på forskning, "forskning er investering i fremtiden", het det.

Enda en helsereform

Alle vet at det er store problemer i helsevesenet (køer, underskudd skjemavelde, sløsing, osv.). Også de som ikke har villet innrømme at det har vært store problemer har sett dette.

Den sittende regjering ved tidligere helseminister Sylvia Brustad var dog ikke spesielt villig til å innrømme problemenes omfang. Allikevel er nå Brustad skiftet ut med den visstnok effektive Bjarne Håkon Hanssen, og han har nå satt i gang et arbeide for å rydde opp.

NATO RIP

Hovedformålet med Russlands krig i Georgia var å innlede et forsøk på å ta kontroll over den eneste oljeledningen til Vest-Europa som de ikke allerede kontrollerer. Viktig var også forsøket på å hindre at Russlands naboland orienterer seg mot Vesten. Og når Vesten svarte så tafatt som de gjorde så har dette bare gitt lederne i Sovjet, unnskyld Russland, den oppmuntring de trenger for å gå videre for å alliere seg med regimer som er fiendtlig innstilt til Vesten.

Politikernes pensjonsbråk

"Flere pensjonerte Stortingsrepresentanter har jukset til seg til sammen seks millioner kr i for mye utbetalt pensjon" fikk vi høre på nyhetene i går.

Uroen om pensjonene

Oppmerksomheten om stortingsrepresentantenes pensjoner har ført til en god del uro. Utsagn om at dette svekker tilliten til Stortinget og at politikerforakten vil øke ser vi i en rekke presseoppslag (vi linker kun til ett av dem: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=529214), men vi skal ta for oss et annet poeng: forholdet mellom vanlige folks pensjoner og stortingsrepresentantenes pensjoner.

Sterk økning i kriminaliteten

Nylig avdøde Aleksander Solsjenitsyn forteller i sin GULAG-arkipelet at noen år etter at sosialismen ble innført i Russland/Sovjetunionen ble alle kriminelle fanger sluppet ut av fengslene. De mange politiske fangene ble dog ikke løslatt, det var kun tyver, ranere, svindlere, drapsmenn, voldtektsmenn og lignende som ble sluppet ut. Hvorfor?