March 2007

Uholdbart

"I gjennomsnitt slår fire raketter ned i eller nær kibbutzer, tettsteder og byer i Negev-regionen hver eneste dag" skriver Aftenposten.

"- Israels tålmodighet er i ferd med å renne ut, advarer statsminister Ehud Olmert. - Gjennomfører vi ikke en operasjon mot Gaza nå, skyter de raketter mot Tel Aviv om tre-fire år, sier Yuval Steinitz, tidligere formann for Knessets utenrikskomité.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er ajour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel om drivhuseffekten av Onar Åm, en artikkel om samme tema av Vegard Martinsen, og en artikkel om Anton Martin Schweigaards avhandling "Om den tyske filosofi" av Petter Sandstad. I tillegg vil man finne omtaler av to interessante bøker, Hege Storhaugs Størst av alt er friheten, og Elisabeth Skarsbø Moens Profet i eget land: historien om Carl I Hagen.

Den skandinaviske modellen

"Kastet brannbomber og brostein mot politiet" var en overskrift i Aftenposten nylig, og artikkelen som følger forteller blant annet: "1500-2000 personer deltok i en fredelig demonstrasjon som endte på Sankt Hans Torv i Nørrebro ved midnatt. Like etter tok volden over i København. I kjølvannet av demonstrasjonen kastet aktivister brosten og brannbomber mot politiet, som svarte med store mengder tåregass. Ifølge politiken.dk tok et av politiets kjøretøyer fyr. Bilen skal ha blitt truffet av en brannbombe.

Velferdsstaten vokser og vokser

"Tannlegene vil la staten betale" og "Tjukk? Nå får du hjelp fra staten" har vi lest på forsidene til hhv. Aftenposten og Dagbladet de siste par dager.

U-hjelp er skadelig

"-I 50 år har Vesten gitt enorme beløp i hjelp til et stort antall u-land. Nå viser det seg at de landene som har mottatt mest hjelp har klart seg dårligst, og at de land som har mottatt minst eller ingen u-hjelp, har klart seg best". Dette var innholdet i et innslag på NRKs nyhetssending i morges.

Vi er ikke overrasket over dette, faktisk er det dette liberalister alltid har sagt vil bli resultatet av u-hjelpen.

Avtaler

"I 2005 inngikk blitzerne en avtale med kommunen som innebar at de får bli i huset. …[Dette var en avtale] hvor blitzerne forpliktet seg til ikke å bruke vold, sier [leder i Byrådet i Oslo] Erling Lae". (Sitatet er fra Aften i går.)

Når man inngår en avtale så forventer man naturlig nok at begge parter vil overholde avtalen. Da er det ingen grunn til å inngå avtaler med personer, grupper eller land som ledes av notoriske kriminelle. Slike vil aldri holde de avtaler de inngår. Allikevel inngås det stadig avtaler med slike. Her er noen eksemepler:

"De andres liv"

Hva gjør en ærlig og idealistisk sosialist som tror at sosialismen fører til et godt og velstående samfunn når han oppdager hva sosialismen egentlig er og hva den fører til i praksis?

Dette er et av temaene i den tyske spillefilmen "De andres liv".

Hagesenteret

Et sted i nærheten av der vi ofte ferdes ligger det et hagesenter. Der får man kjøpt alt man trenger for å lage en fin hage: frø, blomster, planter, gjødsel, jord, dekorative gjenstander, små skulpturer. Man får også kjøpt alle mulige typer redskap: hakker, spader, river, gressklippere, etc.

På stedet er det også en kafé hvor man kan få kjøpt seg en kopp kaffe eller en brus og et rundstykke mens man tar en pause i eller etter innkjøpsrunden.

Sosialisme i praksis

"Den hittil «hemmelige» delen av Fougner-utvalgets rapport om Valla/Yssen-saken inneholder sterk kritikk av LO som organisasjon … det [er] ikke bare Gerd-Liv Valla som får unngjelde" står det i Dagbladets artikkel om den fullstendige rapporten om bedriftskulturen i LO under Valla.

Man burde ikke bli overrasket

Den brutale drapssaken blir stadig omtalt i avisene og på TV: Mohamed Ahssain skal ha blitt drept på utestedet Mosquito i Oslo da fem millioner kr skulle overleveres som svart betaling for et restaurantkjøp.

Fem personer er nå siktet for drapet. Flere av disse er tidligere dømt for svært grov kriminalitet: En av dem drepte sin gravide svigerinne etter en bagatellmessig krangel. En annen ble i 1998 dømt til 21 års fengsel for drapet på en 18 år gammel gutt.

Dette er altså folk som under soning - under soning! - i perioder vanker fritt omkring i byen.

En tragisk sak

Dagsrevyen fortalte i går om følgende tragiske sak: En eldre kvinne bli i løpet av en tre måneders tid frastjålet ca 80 000 kr, og tyven var hennes kommunale hjemmehjelp. Tyven hadde klart å få tak i kvinnens bankkort og PIN-kode, og hadde så systematisk tømt kontoen for 80 000 kr.

Nei til ekspropriasjon innen fiskerinæringen

I dag legger regjeringen frem strukturmeldingen for fiskeriflåten, og det er ventet at i den forbindelse vil regjeringen forslå en endring i dagens kvoteordning. Som kjent ble en del fiskere for noen år siden tildelt evigvarende kvoter, og vi støtter dette: Fast og sikker eiendomsrett er det som kan sikre langsiktighet innen næringslivet. Innen fiskeriene medfører dette prinsippet om evigvarende kvoter (som også er salgbare av de som eier dem).

Statlig monopol på spilleautomater

I forrige uke ble det avgjort: staten får monopol på spilleautomater. Staten vant saken som automateierne hadde brakt inn for EFTA-domstolen etter at Stortinget i 2003 vedtok at Norsk Tipping kan gis enerett til drift av automater for pengespill. Vedtaket i EFTA-domstolen betyr at fra 1. juli vil det være forbudt for private å drive pengespilleautomater, og de som i dag er plassert rundt omkring på kjøpesentre og lignende steder vil bli fjernet.

I pose og sekk

Arbeiderpartiet vil som vanlig ha i pose og sekk: i det nye forslaget til kirkeordning går Ap inn for å avskaffe statsreligionen, men samtidig vil de beholde statskirken.

I den foreslåtte ordningen skal altså Regjeringen fortsatt utnevne kirkens ledere, men staten skal ikke være budet av den religionen som kirken står for.

Norge og Hamas

DLF tar sterk avstand fra det som reelt sett er Norges anerkjennelse av terroristorganisasjonen Hamas.

Som kjent er Hamas en terroristorganisasjon som ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere, og som åpent støtter bruk av vold mot Israel/israelere. Etter de nylige valgene blant palestinerne fikk Hamas så stor oppslutning at de kom med i regjeringen, og dette førte til at alle siviliserte land brøt sine offisielle forbindelser med de palestinske myndighetene.

Skal man le eller gråte?

"Karita ber om kjoletillegg" var en overskrift i Dagbladet nylig. Saken er at våre politikere ofte må representere, og da må de kvinnelige politikere stille i ny kjole hver gang – de kan jo ikke bruke den samme kjolen flere ganger, må vite.

Rettferdig krig

Krig er temaet for siste nummer av tidsskriftet Argument, utgitt av og for studenter ved Universitetet i Oslo. Artiklene i bladet diskuterer om krig kan være moralsk, om det finnes rettferdig krig, om krig kan lønne seg, etc.

I anledning lanseringen av dette nummeret ble det i går arrangert en debatt om dette tema i Det norske Studentersamfunn, og innledere var tidligere stortingsrepresentant Gunnar Garbo og DLFs leder Vegard Martinsen.

SVs forbud mot prostitusjon

SV har avholdt landsmøte, og har i den anledning vedtatt å gå inn for en rekke skadelige tiltak. Et forbud mot prostitusjon er et av disse.

Vi siterer fra omtalen i VG: "Med et svært knapt flertall gikk landsmøtet inn for å gjøre det ulovlig å kjøpe sex i Norge. …

Under maratondebatten torsdag kveld tok sex-kjøp og menneskehandel suverent lengst tid. Nestleder Audun Lysbakken går inn for et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester - mens Kristin Halvorsen er imot.

Historien gjentar seg – eller ...

I 1979, etter den islamske revolusjonen i landet okkuperte iranske “studenter" USAs ambassade og tok de ca 50 ansatte som gisler. Den veike Jimmy Carter var president, og gislene satt så lenge Carter satt som president. Under de ca 450 dagene gisseltakingen varte gjorde Carter ingen ting for å svare på det som reelt sett var okkupasjon av amerikansk jord.

Bøller og blondiner

"Bøllen og blondinen" var navnet på et krimserie som gikk på TV for ca et par tiår siden. Blondinen, spilt av Cybill Sheperd, var noe desorientert, hun visste lite av hva som egentlig foregikk, og hvis hun kom i nærheten av å løse sakene så var det mer flaks som var årsaken enn noe annet. Bøllen, spilt av Bruce Willis, var med direkte og pågående; han løste saken ved nærmest å true dem til å fortelle hvordan ting hang sammen. Disse to komplementerte hverandre, og når de fordelte oppgavene etter hver enkelts spesielle talenter, fungerte deres samarbeid overraskende godt.

Skatteflyktninger

"Milliardarving flytter til Sverige" er en overskrift på NA24 i dag, og vi siterer fra artikkelen: "Stein Erik Hagens yngstedatter flytter til Sverige for å spare formueskatt. I dag ble det kjent at Sverige fjerner formueskatten, og allerede har den første skatteflyktningen meldt overgang.

Reklame i skolen

I sin utrettelige iver etter å fremme meningsløse lovforslag legger regjeringen ved undervisningsminister Øystein Djupedal nå frem et forslag om forbud mot reklame i skolen. Regjeringen vil at skoleelever ikke skal bli utsatt for kjøpepress ved at de utsettes for reklame når de er på skolen.